A Ópera

Páginas: 6 (1297 palabras) Publicado: 9 de marzo de 2013
• Orixe.
A ópera trátase dun conxunto obras combinadas con diferentes tipos de arte; o canto(coral ou solista) e unha actuación con danza e espectáculo. Nace a partir da traxedia grega, sendo este o xénero teatral da antiga Grecia do século V a.C máis destacado e inspirado nos ritos e representacións sagradas feitas en Grecia e Asia Menor. O argumento da traxedia é a caída dun personaxerelevante. O motivo da traxedia grega é o mito, dende o punto de vista da comunicación, a traxedia desenvolve significados completamente novos.

Dafne de Jacopo Peri foi a primeira composición considerada ópera. Foi escrita arredor de 1597 baixo a inspiración dun círculo elitista de literatos humanistas florentinos, coñecidos estes como a “Camerata de’Bardi” ou ben “Camerata Florentina”.
As primeirasóperas conservadas son: Eurídice de Jacopo Peri (1600), Orfeo de Claudio Monteverdi(1607), Le nozze di Teti e di Peleo de Francesco Cavalli (1639) El retorno de Ulises a la patria de Claudio Monteverdi (1640) La coronación de Popea de Claudio Monteverdi (1642) Orontea de Antonio Cesti (1649) Alceste de Jean-Baptiste Lully (1674).
Como podemos observar, Monteverdi tivo un papel fundamentalneste inicio, así pois este italiano marcou a transición entre a tradición polifónica e madrigalista do século XVI e o nacemento do drama lírico e da ópera no século XVII. É a figura máis importante na transición entre a música do Renacemento e do Barroco. Compuxo L'Arianna(1608) sendo esta a lenda de Ariadna e Teseo. El regreso de Ulises a la patria(1640) baseado na parte final da Odisea de Homero.La fábula de Orfeo(1607) pois fois unha das primeiras obras catalogadas como ópera, ten como base a Eurídice. La coronación de Popea(1642) baseada nos Anales de Tácito.
• Características.
A súa aparición remontase aproximadamente ao ano 1650. É o xénero de música teatral no que una acción escénica é armonizada, cantada e ten acompañamento instrumental. As presentacións son ofrecidas típicamenteen teatros de ópera, acompañados por unha orquesta ou ben unha agrupación musical menor. A ópera forma parte da tradición da música clásica europea ou occidental.

A ópera distínguese do oratorio en que esta é un xénero escénico no que o drama preséntase empregando elementos do teatro como escenografía, vestiario e actuación, mais diferénciase deste en que o texto na ópera (denominado libreto)é cantado en lugar de recitado, se ben hai subxéneros operísticos nos que se intercalan partes cantadas con partes faladas, de modo que a representación non está completamente acompañada por música.
Os protagonistas da historia poden estar acompañados por outros cantantes, un coro, bailaríns ou extras, ademáis dun grupo instrumental que pode ir dende pequenos grupos ata unha orquestra sinfónicacompleta. Os cantantes poden intervir con solos cantados ou recitados (recitativos), grupos de solistas ou corais.
As óperas divídense en partes, xa que unha é cantada e outra instrumental.
Dentro da parte instrumental distinguimos dúas formas. A obertura e máis os interludios.
A obertura é a parte inicial da ópera, instrumental e breve, servindo así de introducción ao espectáculo. Comeza cotelón pechado e ábrese durante esta parte.
Os interludios son igualmente partes instrumentais, pero estas van intercaladas entre tódolos fragmentos, chámanse tamén “ritornellos”.
Na parte cantada atopamos os recitativos e as arias.
Os recitativos son partes totalmente cantadas polos solistas, nas que se desenvolve a acción. Utilízase un texto declamado e sen adornos. Pode ser Secco ou AcompagnatoAs arias son as partes máis importantes e chamativas das óperas. Os solistas paran a acción para que o cantante poida expresar os seus sentimentos mediante a súa voz. Exponse a monodía acompañada.
Cómpre destacar aquí que en toda ópera é fundamental a presenza dun libretista que compuña o libreto. O libreto é o texto da ópera. Os libretistas merecen gran importancia, pois teñen tanta coma os...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Operador
  • Opera
  • Operaciones
  • Opera
  • OPERAR
  • opera
  • Ópera
  • Operaciones

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS