Aloma

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (264 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

La humanitat sempre ha necessitat sistemes millors
i més ràpids per tractar els nombres i la informació.
El primer gran pas fou l’invent de la numeració ,que va necessitar molt de temps per arribar a un
mètode eficaç , com és l’indo-aràbic , que té una
antiguitat de més 1000 anys i és que nosaltres
usem enl’actualitat .
La història de les màquines de càlcul, precursores
dels actuals ordinadors, comença amb l’àbac,
l’origen del qual es remunta als segles III O IV a. C.
L’àbacconsisteix en un tauler o marc de fusta
proveït de filferros paral·lels, amb boles foradades
que corren al llarg d’aquests.
Entre els segles XVII i XVII , gràciesa la tecnologia
de l’època, es van construir màquines que basaven
el seu el funcionament intern en rodes dentades,
capaces de fer operacions matemàtiques simples(sumes i restes), i que simulaven el funcionament
de l’àbac. L’any 1642, el matemàtic i físic francès
Blaise Pascal ,en va construir una.
Tanmateix, el “pare” delsordinadors fou Charles
Babbage (1792-1871), matemàtic escocès .Encara
Que ja s’havien inventar altres màquines de càlcul
mecànic, ell fou el primer a dissenyar unamàquina
(1833),anomenada “ màquina analítica”,capaç de
fer molts tipus de càlculs ,arítmetics i lògics, i
d`emmagatzemar-ne els resultats .
el primer ordinadorelectromecànic fou el MARK I,
construït a la universitat de Harvard por Howard
H.Aiken l’any 1944.
Finalment, l’any 1945 es construí a la Universitat
de Pennsilvánia ,el primer ordinador completament
electrònic , l’ENIAC ,que incorporava tots
els conceptes moderns sobre ordinadors.
[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]
tracking img