Amortizazioa

Páginas: 4 (869 palabras) Publicado: 6 de marzo de 2011
PENTSAMENDU PRAKTIKOA: AMORTIZAZIOA

Zein helburu lortu behar duzue?

Lortu beharreko helburua, kontabilitate pixka bat (kontabilitatearen oinarrizko kontuak dakizki, hots, egoera-balantzea zerden daki eta nola egiten den, kontu bat zer den eta hau kargatzen eta abonatzen daki eta idazpenak ere menperatzen ditu) dakien ikaskide bati amortizazioa zer den eta nola egiten den azaldu behardiot.

Zeintzuk dira eskura dauzkazun datuak? Zein da haien garrantzia?

Klasean hartutako apunteak eta egindako ariketak dira eskura ditudan datuak. Berebiziko garantzia dute izan ere, datu hauetanoinarrituko naiz azalpenak emateko eta adibideak jartzeko.

Zeintzuk dira zure baliabideak? Zeintzuk dira mugak?
Lehen aipatu dudan moduan, klasea emandakoa, egindako ariketak eta amortizazioarengainean dudan ezagutza dira nire baliabideak. Mugei dagokionez, nire ustez, amortizazioaren ideia nahiko abstraktua da, eta hortaz, amortizazioaren kontzeptuak menperatzea pixka bat zaila izandaiteke.

Zer erabaki hartu duzu?
Kontabilitate pixka bat dakien ikaskideari nola amortizatzen den azaltzea. Ikaskideak kontabilitateko oinarrizko eragiketak kontabilizatzen daki, lehen aipatu dudanmoduan.


Zer ekintza egin duzu?
Lehenik eta behin, amortizazioa teoriaren ikuspuntutik azalduko dut. Hauek ulergarriagoak izateko, adibideak ipiniko ditut.
Hasteko, ibilgetuak (dakizun bezala,ekoizpen prozesuetan erabiltzen den guztia) jasaten duen balio galera amortizazioa da. Balio galera hau gerta daiteke hiru arrazoiengatik, alde batetik, balio galera fisikoa (dendan dagoenean gehiagobalio du ibilgetua), bestetik, balio galera funtzionala (erabiltzeagatik gutxiago balio du) eta azkenik, balio galera ekonomikoa (teknologia berriak sortzen direnez etengabe, gutxiago balio du ibilgetuzaharra).
Izan ere, kontuan hartu behar da, ibilgetua bizitza baliagarri jakin bat duela (10 urte, adibidez). Hortaz, 10 urte hoiek behin igaro direlarik, ibilgetuaren hondar-balioa izango dugu...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS