Anàlisi llibre de text medi natural

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (884 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Anàlisi llibre de text

Llibre utilitzar per fer la valoració: Terra 1, Medi natural, social i cultural Ed. Vicens Vives, 1r de Primària

Ens centrem en el tema 12, que correspon a l’hort. Acontinuació, esmentarem aquells aspectes que demostren que aquest material és potencialment significatiu.

Estructura. (L’esquema que presentem és igual en tots els temes que es desenvolupen alllibre.)

Portada: El tema, és presentat en una primera pàgina, on , per mitjà d’una fotografia real , vistosa i sobretot capta l’atenció de l’alumne, ja que ocupa tota la plana, s’introdueix el tema. Apartir d’aquesta, serveix per a què el mestre, a través d’unes preguntes ( elaborades pel mateix) ,pugui detectar els coneixements previs sobre el tema que tenen nens i nenes.

Làmina 1 : Elscontinguts del tema s’inicien a partir d’una il·lustració a doble pàgina, on es presenten de manera general les informacions que es treballen a les pàgines següents. Aquesta, ajuda a activar els coneixementsi experiències prèvies, mitjançant unes preguntes clares i concises, per exemple: Explica què hi veus, en aquest hort, Coneixes a algú que conreï un hort?, Quins fruits has tastat alguna vegada, etc.L’activitat cognitiva que realitzen els alumnes és principalment d’observació i això és potenciat per la imatge, la qual és molt atractiva. A diferència de la il·lustració de la portada, aquesta, ésuna barreja entre una fotografia real i dibuixos, els quals destaquen, allò que es pretén treballar en el tema.

Interior del tema : Els continguts del tema es desenvolupen per mitjà d’una granvarietat d’activitats que permeten treballar i assimilar els continguts curriculars. Cada dues pàgines constitueixen un petit bloc de continguts. El primer bloc, tracta el vocabulari de les hortalisses,el segon, tracta sobre les diferents parts de les plantes i el seu cicle biològic i el tercer destaca els oficis relacionats amb el tema de l’hort i el procés des de que es planta la llavor fins que...
tracking img