Análisis de la sonata kv 457 de mozart

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (492 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANÀLISI DE LA SONATA KV 457 DE MOZART

Aquesta sonata està composada segons el que anomenem la forma “allegro sonata”, per tant compta amb les seccions que li són pròpies: una secció d’EXPOSICIÓdels temes (cc.1-74), una secció de DESENVOLUPAMENT d’aquestos (cc75-94), i per últim una secció de REEXPOSICIÓ (cc100-167).

A l’EXPOSICIÓ, tenim un 1er GRUP (cc1-74) que s’inicia amb el TEMA A1(cc1-8) en la tonalitat principal (Dom), caracteritzat per l’ús d’un motiu arpegiat i grans intervals descendents, contrastant amb el TEMA A2 basat en el cromatisme, l’apollatura VII/I, i l’acompanyamentd’8es partides. Segueixen 4 compassos de TRANSICIÓ basats en l’element arpegiat del tema A1 on bVII/V-III, el que permet iniciar el TEMA A3 (cc23-30) en la tonalitat relativa major ( MibM). Aquesttema és el més melòdic de tot el grup i s’acompanya amb un baix alberti. L’ENLLAÇ (cc30-35) està caracteritzat per l’interval melòdic de 5a ascendent, per oposició als intervals descendents del tema A1,i l’ús de la 6a napolitana del V de MibM. El 2on GRUP (cc36-74) comença amb el TEMA B1 (cc36-43), dos períodes simètrics de 4 compassos molt relacionats amb el tema A3 i caracteritzat per una melodiaen dos registres, seguit d’un PONT (cc44-59) no modulant, amb elements cromàtics i amb un gran arpegi que recorre tot el teclat de dalt a baix i de baix a amunt. El TEMA B3 (cc59-67) amb acompanyamentde baix alberti i basada en graus conjunts que recorren l’8a i l’element trinat del tema A1, està seguit d’una CODA (cc67-74) que tanca el grup, amb un element de dos compasos per graus conjuntsdescendents per oposició al tema B3, que es repeteix 8a baixa i 4 compassos cita del tema A1.

El DESENVOLUPAMENT s’inicia amb la transició modulada a DoM, el que produeix que el tema A3 aparega ara enFaM (cc75- 82); en els cc 83-89, els cc 21-22 de la transció apareixen en mans alternes i en FaM i Solm; del cc89-84 tenim l’element arpegiat del tema A1 amb acompanyament d’arpegis en tresets; la...
tracking img