Analisis de agua

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1363 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció

Com a introducció al meu informe tècnic sobre els residus caldria dir que es un residu i perquè s’originen.

Els residu és tot allò que resta d’un tot desprès de sostreure’n una o més parts.
També podríem definir residu com tot allò que les persones no volen, tot allò que es inútil o tot allò que es vol eliminar.

Els residus d’avui dia venen lligats a la activitat humana, iper tant depenen de la cultura i el desenvolupament econòmic i tecnològic de la societat que els genera.

De tipus de residus n’hi ha de diferents classes i entre aquestes classes es troben els que es reciclen, els que es utilitzen com a combustible i els que s’utilitzen com a matèria prima per alimentar un procés de producció.

Podríem distingir diferents tipus de residus: els biodegradables,els excrements i altres organismes vius.

Els residus biodegradables son aquells que poden transformar-se en altres substàncies mes simples per l’acció dels enzims produïts per microorganismes

Els residus que son excrements són les restes dels aliments no absorbits pel tub digestiu (com fibres i altres components que no són útils per a l’ésser en qüestió), i també cèl·lules de l’epiteliintestinal que es descamen en el procés d’absorció de nutrients, microorganismes, i altres substàncies que no assoleixen travessar l’epiteli intestinal.

En les anàlisis de matèria fecal (el més comú d’ells és el cridat coproparasitoscòpic o parasitològic), indispensables per al diagnòstic de molts patiments tant gastrointestinals com d’altres tipus, la interpretació dels resultats pren en compte,entre altres dades, l’edat del pacient.

Els residus que es consideren altres organismes son un conjunt d’àtoms i molècules que forma una estructura material molt organitzada i complexa, en la qual intervenen sistemes de comunicació molecular, que es relaciona amb el medi ambient amb un intercanvi de matèria i energia d’una forma ordenada i que exerceix les funcions bàsiques de la vida que són lanutrició, la relació i la reproducció, de tal manera que els organismes actuen i funcionen per si mateixos sense perdre el seu nivell estructural.

La matèria que compon els organismes està formada en un 95% per quatre àtoms que són el carboni, hidrogen, oxigen i nitrogen, a partir dels quals es formen les molècules:

• Molècules orgàniques o biomolècules: àcids nucleics, les proteïnes, elsglúcids i els lípids.
• Molècules inorgàniques: Aigua, Sals minerals i gasos.

Criteris d’anàlisis de les aigües del rius

Per dur a terme aquest informe hem necessitat fer diferents tipus d’anàlisi de les aigües mes properes.

Aquestes aigües van ser extretes de diferents trams del rius francolí el cual es veia com en els diferents trams d’aquest rius i portaven un contingut alt en segonsquins aspectes.

Les mostres en vam agafar el dilluns a les 8 del mati que va ser cuan el rius baixava amb mes caudal i vam agafar de la meitat del riu i del final per comparar la diferencia que hi existia entre un tram i l’altre, el dimecres a les 12 de la tarda del mateixos trams del rius però clar el caudal del riu no es el mateix i la quantitat de substancies que hi puguin haver-hi soninferiors i per últim les vam agafar el divendres a les 8 de la tarda per veure el diferent caudal i la variança de material que hi pugui contenir l’aigua del riu.

En la mostra del dilluns a les 8 del dematí vam agafar una quantitat de mostra de 5 pots de 100 ml de capacitat cada pot.

En la mostra del dimecres vam agafar en comptes de 5 pots en vam agafar nomes 3 perquè vam considerar que es elmoment on el riu ja baixa tranquil.

I per últim en la mostra de divendres en vam tornar a agafar 5 pots mes de 100 ml de mostra cadascú perquè així podíem fer els anàlisis també de l’aigua en repòs durant cap de setmana.

El tipus d’anàlisis que es van realitzar per a cadascuna de les següents mostres van ser:

- clor dissolt
- existència de microorganismes
- DQO( demanda...
tracking img