Apoxiomenos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (385 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
APOXIOMENOS

a) Situa l’obra en el context cronològic, històric i cultural corresponent.

L’obra va ser realitzada segle V (any 325 aC). El context històric i cultural: època clàssica(Atenes). Govern de Pericles, guerres mèdiques i guerres pelòpones. Aquestes escultures plantegen problemes de datació i autor. Construcció de l’acròpoli.

b) Digueu a quin estil pertany l’obra ienumereu cinc característiques formals o conceptuals d’aquest estil.

L’estil que pertany l’escultura es grec clàssic. Les seves característiques són:

• Home: art a la mesura de l’home,dominat per l’home

• Natura: art( font d’inspiració en la natura

• Raó: proporció( cànon

• Harmonia

• Bellesa

c) Expliqueu les característiques formals (un sol bloc,diversos blocs, tipus de relleu...); estructurals (embalum rodó, unifacial, multi facial, cànon...); tècniques (talla, fosa...), i materials (marbre, pedra, bronze, fusta...) d’aquesta obra.L’escultura té diversos blocs, vuit en total.

Les seves dimensions són superiors a les naturals.

El tema de l’escultura és un atleta, que està netejant-se amb oli i polsamb una eina, l’estrígil.

La tipologia: l’escultura està dempeus.

Els materials que utilitzen són: l’original es de marbre, mentre que la copia es de bronze i la tècnicaes la fossa.

d) ) Expliqueu el tema representat. Iconografia. Significat i funció.

La composició: és una figura d’home nuu. Cos proporcional i perfecte estudi de l’anatomia. El rostrees expressiu. L’escultura té el cap a l’esquerra, això ens dóna sensació de moviment. El seu braç està estirat endavant, amagant el torç. L’escultura té la fulla de parra, que ens mostra quel’escultura està als museus del Vaticà. Es veu clarament el contrapposto un peu més al davant que l’altre i això ens dóna moviment en l’escultura. Tota l’escultura descansa sobre una peana i té un suport en...
tracking img