Aprenentatge emocional i resolució de conflictes

Páginas: 10 (2355 palabras) Publicado: 10 de junio de 2011
TREBALL DE CAMP 1: APRENENTATGE EMOCIONAL I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

TEMA DEL TREBALL: RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

MÒDUL: Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat

Irene Agusti SauriAlbert Alfageme Muncunill Arturo Caro Buigues Neus Castells CasulleresJose Maria Garallo Zurdo

P


ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ TEÒRICA: 3
1.1 DEFINICIÓ DE CONFLICTE: 3
1.2 RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: 3
1.3 TIPUS DE CONFLICTE: 3
1.4 REACCIONS DAVANT D’UN CONFLICTE: 4
1.5. FASES D’UN CONFLICTE 4
1.6 LA MEDIACIÓ: 4
1.7. MODELS D’INTERVENCIÓ MEDIADORA: 5
1.8 PRINCIPIS DE LA MEDIACIÓ: 6
2. MÈTODE 8
3. RESULTATS 9
4.DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 12
5. BIBLIOGRAFIA 13
6. ANNEX 14

1. INTRODUCCIÓ TEÒRICA:
1.1 DEFINICIÓ DE CONFLICTE:
La paraula conflicte etimològicament te diversos significats, com per exemple: “combat”, “lluita”, “baralla”, “confrontament armat”, “situació desgraciada i de difícil sortida”, “problema”, “qüestió” i “matèria de discussió”. En resum, el conflicte és una situació de desacordentre dues o més persones.
1.2 RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:
La resolució de conflictes és una tècnica emprada per professionals amb una formació determinada, que serveix per introduir-se dins d’un conflicte donant diferents visions alternatives a cada una de les parts confrontades, segons els seus punts de vista, per tal de d’arribar a la resolució del conflicte.
1.3 TIPUS DE CONFLICTE:
Hi hadiversos tipus de conflictes que es diferencien segons en l’àmbit que es generen:

1.3.1 Conflictes escola i família:
Són els conflictes que confronten l’escola amb la família. Aquest conflicte és un dels més habituals en el sistema educatiu actual. Per reduir aquests conflictes cal millor la relació entre aquestes dues parts.
1.3.2 Conflictes professorat i alumnat:
Aquest conflicte és també un delmés habituals en l’àmbit escolar actual degut a la relació negativa entre docents i alumnes. Cal reduir aquests conflictes per tal de generar una educació amb aprenentatge més efectiu.
1.3.3 Conflictes entre alumnes:
Són els conflictes interpersonals entre alumnes que es produeixen a l’àmbit escolar, com per exemple l’assetjament escolar. Aquest es un dels cassos més extrems i reduïts al’escola, però un dels més representatius.
1.3.4.Conflictes a l’entorn escolar.
Aquests són tots aquells conflictes que es produeixen al voltant de l’entorn escolar.
També hi ha una classificació diferent segons les parts involucrades en el conflicte, que són:
1.3.5. Conflictes interpersonals:
Són conflictes que es generen dins d’una mateixa persona. Són aquells que es generen degut a objectius,usos del temps, qüestions morals o decisions de la persona implicada.
1.3.6. Conflictes interpersonals:
Són els conflictes més comuns. Són aquells que es generen entre dues persones.
1.3.7 Conflictes intra grupals:
Aquests conflictes són els que es generen entre tres o més persones dins d’un mateix grup.
1.3.8. Conflictes intergrupals:
Són aquells conflictes generats entre grups.
1.4 REACCIONSDAVANT D’UN CONFLICTE:
Un conflicte comença per un desacord entre dues o més persones, aquesta és la primera reacció que existeix. Tenim vàries reaccions; podem evitar el conflicte, si les dues parts estan disposades a no enfrontar-se veient que no val la pena (evitació o negació). Una altre, és que una de les parts es rebaixi per tal d’evitar tensió acceptant totes les culpes (submissió...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • convivencia i resolucio de conflictes
  • Resolució De Conflictes I Presa De Decisions
  • Pac3 desenvolupament i aprenentatge
  • Desenvolupament i Aprenentatge Pac1
  • Los Conflictos Emocionales
  • conflictos emocionales
  • conflictos emocionales
  • Conflictos Emocionales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS