Aprovechamiento de terrazas abandonadas. planos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 96 (23853 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Proposta d’aprofitament per a les feixes de la masia Can Tobella, Esparreguera.

Treball Final de Carrera Enginyeria Tècnica agrícola Explotacions Agropecuaries Castelldefels, Setiembre 2009

Autora: Soledad Lescano Tutor: Gil Gorchs Altarriba

Proposta d’aprofitament per a les feixes de la masia Can Tobella, Esparreguera.

TREBALL FINAL DE CARRERA ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLAESPECIALITAT, EXPLOTACIONS AGROPECUARIES

Autora:

Tutor:

Soledad Lescano

Gil Gorchs Altarriba

Resum
Aquest TFC és una proposta per desenvolupar un jardí agrícola a les feixes de la masia Can Tobella, Esparreguera. Avui la masia no es activa i un grup de joves fa servir les seves instal.lacions pels cap de setmana. L’objectiu es que aquest grup realitzi la proposta per aprendre sobre elmanieg de plantes, i així aprofitar les feixes que són abandonades. Es va investigar quines espècies són presents a Can Tobella i els seus usos. A partir de les caracterìstiques de la flora, es proposen les actuacions sobre les feixes i les diferents espècies. Finalment es planteja la metodologia, com un procés participatiu que consiteix en xerrades i pràctiques amb la gent perquè ells mateixosdesnvolupin la proposta prenent les decisions que creguin més convenients.

Resumen
El siguiente TFC es una propuesta para desarrollar un jardín agrícola en las terrazas de la masia Can Tobella, Esparreguera. Actualmente, la masia no está activa y un grupo de jóvenes utiliza sus instalaciones para los fines de semana. El objetivo es que este grupo de jóvenes realice la propuesta paraaprender sobre el manejo de plantas y así aprovechar las terrazas abandonadas. Primero se investigó que especies hay en Can Tobella y su posibles usos. A partir de las características de la flora se proponen las actuaciones para los bancales i las diferentes especies. Finalmente se plantea la metodología como un proceso participativo que consiste en charlas y prácticas con los participantes con talde que sean ellos mismos los que desarrollen la propuesta tomando las decisiones que crean más convenientes.

Abstract
This TFC is a proposal for developing an agricultural garden on the terraces of the Can Tobella farm house (masia) in Esparreguera. At present, the farm is not active and a group of young people use its installations on the weekend. The aim is for this group of young peopleto carry out the proposal in order to learn how to handle plants and in this way make use of the abandoned terraces. First, it was determined what species exist at Can Torbella and their possible uses. Proposals for uses of the terraces and the different species are then made according to the characteristics of the flora. Finally, the methodology is considered as a participatory processconsisting of talks and practices w ith the participants so that they are the ones who develop the proposal by making decisions that they deem appropriate.

INDEX
Agraïments ............................................................................................................3 1. Introducció .....................................................................................................42. Antecedents ....................................................................................................5
2.1 Condicionants, motivacions:................................................................................................. 5 2.1.1 2.1.2 2.2 La Masia, la seva historia, el seu entorn. ............................................................... 5 La gent:......................................................................................................................... 6

Bases de la proposta, inspiracions....................................................................................... 7 2.2.1 2.2.2 Fukuoka ........................................................................................................................ 7 CEDISA...
tracking img