Aristòtil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (483 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Les primeres preocupacions dels filòsofs era trobar una explicació racional que fes comprensia la natura.S’adonen que el que ens envolta és una realitat diversa i multiple, que està en una continuatrasnformació.

Heràclit recollia aqeuesta constatació dels nostres sentits i l’elevava a raó universal tot és un perpetu canvi i transformació, el moviment és la llei de l’univers, Parmènidess’afermava en l’evidencia lògica : El moviment és impossible, ajq ue el canvi és el pas de l’ésser al no-ésser o a la inversa, la qual cosa és del tot inaceptable, ja que el no-ésser no existeix. Per tantles transformacions que veiem són només una pseudorealitat.

La teoria platònica representa una mena de síntesi d’aquestes dues concepcions oposades . D’una banda tenim el món sensible en constanttransformació ( Heràclit) i d’altra el món abstracte i perfecte de les idees (Parmènides).

Segons Aristòtil, Plató només juxtaposa les concepcions però no les intregra i no considera la sevaresposta autèntica.

Aristòtil considera que la realitat només es pot conèixer amb l’estudi del que podem veure i explica la realitat a través dels ens i ésser individuals, tornant d’aquesta manera a lesteories empíriques del antics pensadors i s’allunyant-se dels conceptes abstractes, obrint pas a la separació de la filosofia i la ciència amb l’utilització del mètode científic.

Per Aristòtil larealitat és allò que existeix i tot allò que ens envolta són subtàncies i constitueixen l’única i autèntica realitat . Segons Aristòtil hi ha dues formes d’existir:
Com a substància qué són els ens iésser que al canviar deixen de ser el que són i existir com accident que són les qualitats d’aquests ens i éssers que al canviar no deixen de ser el que són.

Aristòtil amb la seva teoria del’hilemorfisme , va aconseguir resoldre el problema del canvi, aquesta teoria consisteix en afimar que l’ésser està format per matèria i forma, aquestes estan unides i són inseparables.

La distinció...
tracking img