Asociámonos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4317 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Lingua galega e literatura. Asociámonos. Actividade inicial. 1. Recolle de maneira resumida a partir da exposición oral correspondente os datos fundamentais da iniciativa da asociación ecoloxista ADEGA (http://es.youtube.com/watch?v=TcP7ZvVWiwg ) e da do Consello da Xuventude de Galicia (http://es.youtube.com/watch?v=t4RKuH955fk ). Eses datos son, cando menos, os seguintes: C.X.G. Que actividadeorganiza ADEGA

Con que finalidade

Con que condicións

2. Escolle unha das dúas asociacións anteriores e imaxina que asistes como secretario á reunión na que se decidiu realizar esa actividade (como único punto da orde do día). Redacta a acta correspondente tomando como modelo o documento 1.

ACTA

Obradoiro número 1: Temos obxectivos. 1. Os obxectivos de calquera iniciativa recollenaquilo que se pretende conseguir a través dunha serie de accións. A continuación aparecen xuntos varios obxectivos pertencentes a distintas asociacións. Colocádeos no lugar que lles corresponde.
-Procurar que na nosa cidade existan lugares onde se poida xogar, educarse, xuntarse e convivir. -Elaborar e subministrar información sobre calquera tema que poida favocerer os principios do ecoloxismo, daigualdade e da solidariedade.

-Conseguir facer cumprir de forma estricta a lexislación sobre o tabaquismo.
-Informar e educar a veciñanza en todas as cuestións que afecten a intereses xerais, en especial á información e educación dos/as consumidores/as. -Impulsar o debate e o espallamento de ideas que permitan a busca dun modelo de desenvolvemento equilibrado entre os distintos pobos daterra. -Poñer en marcha iniciativas económicas de comercio xusto. -Organizar e ofrecer programas de rehabilitación e integración social. -Contribuír á eliminación de todas as barreiras de comunicación. -Fomentar o contacto, o intercambio e a comunicación como elementos esenciais para o desenvolvemento da cidade. Ámbito Asociación Non fumadores Federación de Asociacións de Persoas Xordas de GaliciaAsociación Alcoloxía Veciñal Social Viguesa de Obxectivo(s)

Saúde

Federación Eduardo Chao Amarante (ONG)

2. Sinalade as entradas que considerades que poden ser obxectivos da Asociación Galega de Deseñadores. Explicade por que descartades cada un dos outros enunciados.
Fomentar o intercambio e o encontro profesional entre os traballadores do deseño e os das demais áreas complementarias deste.Promover o desenvolvemento profesional, formativo, técnico e cultural dos asociados. Deseñar é representar algo por medio dun deseño. Potenciación dos Estudos Superiores de Deseño. Programar as accións necesarias para conseguir melloras sociais, económicas e asistenciais para os asociados. Que o traballo sexa coser e cantar. Promover o Deseño de cara á industria, os organismos públicos e asociedade. Queremos que se faga a promoción internacional das actividades da asociación.

Lingua galega e literatura. Asociámonos. Actividades.

3. Revisade as actividades organizadas pola Federación Ecoloxista Galega para elaborardes a continuación algúns obxectivos (dous como mínimo) que vos parezan que teñen que estar recollidos nos seus estatutos.
CAMPAÑAS DA FEDERACIÓN ECOLOXISTA GALEGAhttp://www.federacionecoloxista.org/campanhas.html

Campañas A Federación Ecoloxista Galega e as asociacións que a forman desenvolven múltiples actividades reivindicativas e de sensibilización en eidos como a conservación dos espazos naturais, os residuos urbanos, os bosques, os incendios forestais, a enerxía, o transporte, a costa,.... Unha das tarefas da FEG é apoiar o traballo que desenvolven asasociacións que a integran nos seus respectivos ámbitos de actuación. Ademais, na medida das súas posibilidades, a FEG impulsa campañas conxuntas de ámbito galego sobre determinados temas. Nesta sección acharás información sobre as nosas últimas campañas.

Os bosques da terra. Os bosques autóctonos son os propios de Galicia e os máis ricos en fauna e flora. Compostaxe. Unha alternativa...
tracking img