Avaluacion psicologica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (727 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
GUIÓ DE PRÀCTIQUES D’ ENTREVISTA I TREBALL AUTÒMON
Anàlisi del video de UNED

1. Quina és la demanda?

2.1. De quin tipus de demanda es tracta segons qui la formula i segons com laformula?
Segons qui la formula: la demanda és personal ja que és la mateixa pacient qui truca i fa la demanda.
Segons com la formula: la demanda és directa perquè la causa no és subliminal o latent, lapròpia pacient admet que no es troba bé i que està molt trista.
2.2. Quina simptomatologia presenta?
* Sentiments de soledat.
* Sentiments de tristesa.
* Insomni.
* Sentiment deno “sortir del pou”
* Baixa autoestima.
* Inseguretat.
* Dependència.
* No té esperança de trovar-se bé en un futur.
* Alcohol.
2.3. Quins són els antecedents i lescondicions actuals rellevants per a la demanda?
* Antecedents: mort del marit dos anys enrere, mort del pare i de la mare (10 anys enrere.
* Condicions actuals: no presència dels fills a casa(soledat), no treballa, no té amics (pèrdua dels amics amb la mort del marit) argumenta que no els necessita per res.
2. Formuli hipòtesis sobre la naturalesa del problema o de la consulta.
Hipòtesi:Depressió major. Segons en DSM IV presenta les característiques claus per a aquest tipus de trastorn: humor dismòrfic, pèrdua de gana, insomni, sentiment d’inutilitat, idees de mort i duració delproblema (2 anys).
3.4. Quines àrees s’haurien d’avaluar per explicar aquestes hipòtesis?
* S’hauria d’avaluar el nivell de depressió de la pacient, l’autorreforçament, les habilitats socials il’asertivitat.
3.5. Amb quines tècniques avaluaries cadascuna d’aquestes àrees?
Per tal d’avaluar el nivel de depressió s’ha d’utilitzar el test MMPI i diferents qüestionaris deautorreforçament, habilitats socials i asertivitat.
3. Tipus d’entrevista segons:
4.6. El seu objectiu: a la primera sessió del video l’entrevista és inicial. És el primer contacte entre psicóloga i...
tracking img