Biologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (264 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Com son i que fan els següents orgànuls?

Mitocondri: Un mitocondri és un orgànul tancat per una membrana que es troba a la majoria de les cèl·lules eucariotes.Aquests orgànuls tenen una mida d'entre 1-10 micròmetres
Descriuen els mitocondris com a "plantes d'energia cel·lular" perquè generen la major part delssubministraments de trifosfat d'adenosina
[pic]

Reticle endoplasmatic: és un orgànul cel·lular típic de cèl·lules eucariotes. Estructuralment és una xarxa de membranesinterconnectades que formen cisternes, tubs aplanats i sàculs comunicats entre si, que intervenen en funcions relacionades amb la síntesi proteica i el transportintracel·lular

[pic]

Ribosoma: Són orgànuls no membranosos només visibles al microscopi electrònic a causa de la seva reduïda grandària ( 29 nm. en cèl·lula procariota i32 nm. en eucariota) es troben a totes les cèl·lules vives
La seva funció és fabrica proteïnes a partir de la informació genètica que li arriba de l'ADN transcrita enforma d'ARN missatger

[pic]

Cloroplast: són orgànuls presents a les cèl·lules de les plantes i algues eucariotes que realitzen la fotosíntesi. Els cloroplastscapturen l’energia de la llum del sol per produir energia lliure emmagatzemada a l'ATP i el NADPH mitjançant un procés anomenat fotosíntesi.
[pic]

MembranaPlasmatica: És l'embolcall que envolta a la cèl·lula però no l'aïlla del medi sinó que fa que l'interior cel·lular pugui relacionar-se amb altres cèl·lules. El seu gruix ésd'uns 75 àngstroms per la qual cosa tan sols pot ser vista a través d'un microscopi electrònic. La membrana està formada principalment per lípids i proteïnes.
tracking img