Biotecnologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2423 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Índex
1. Exercici 1
2. Exercici 2
3. Exercici 3
4. Exercici 4
5. Exercici 5
6. Exercici 6
7. Exercici 7
8. Exercici 8

Exercici 1
Recentment s’ha obtingut una gallina clònica, la Britney. A més també és transgènica, ja que se li ha incorporat un gen humà que codifica una proteïna anticancerígena. Aquesta proteïna podrà ser aïllada a partir dels 250 ous que està previst que ponguianualment. El gràfic següent mostra un esquema del procés:
1.(1 punt)
Observeu el gràfic. Els números indiquen els punts en els que es podria haver incorporar el gen que codifica la proteïna anticancerígena. Per a cada cas raoneu si els ous que pondria la gallina Britney resultant contindrien o no la proteïna anticancerígena


1)
Sí, perquè elnucli al que s’incorpora el gen és el que està present en la cèl•lula de la que s’obtindrà la gallina Britney i per tant estarà en totes les cèl•lules de la gallina.

2)
No, perquè el gen no arriba a l’òvul del que s’obtindrà la gallina.


3)
Sí, perquè el nucli al que s’incorpora el gen éstà en la cèl•lula de la que s’obtindrà la gallina Britney i per tant estarà en totes lescèl•lules de la gallina.

2. (1 punt)
La gallina Britney ha estat un èxit. Ara a partir d’ella es volen aconseguir més gallines ponedores d’ous amb la proteïna anticancerígena. Sembla que és millor obtenir-les per clonació de la Britney que creuant la Britney amb un gall normal. Justifiqueu-ho.

Si clonem la gallina ens assegurarem de tenir tot de gallines iguals, que també serán poendores, si lacreuem amb una normal correm el risc de que no totes les gallines descendents siguin ponedores.

3. (1 punt)
Un petit fragment de la proteïna anticancerígena humana té la seqüència d’aminoàcids que s’indica a la taula següent. Consulteu el codi genètic per completar els espais buits de la taula:


Aminoàcid Leu Ser Ala Gly Glu
tRNA A A C A G A C G G C C U UC C
mRNA U U G U C U G C C G G A A G G
DNA transcrit A A C A G A C G G C C T T C C

Exercici 2

Arran de la mort d’en Floquet de Neu (goril•la albí), un alumne d’ESO ha fet la següent pregunta: “S’hauria pogut clonar en Floquet de Neu?”. Elprofessor ha esquematitzat a la pissarra els passos hipotètics que s’haurien de seguir. L’esquema mostra el que el professor ha anomenat “primera fase del procés”.
1) (1 punt)
Observant aquest esquema, l’alumne pregunta:
a) Per quina raó s’extrau i elimina el nucli procedent de l’òvul?
b) Com que el citosol de l’óvul final vé d’una femella de goril•la, l’organisme descendentd’aquest òvul també serà femella?
Responeu cadascuna d’aquestes qüestions i justifiqueu la resposta.
a)
Perquè per tal de clonar el floquet de neu no necessitem la informació genètica de l’òvul d’una goril•la femella, ja que aquest òvul només serà portador de la meitat de la informació genètica (n) i no portarà la informació genètica del floquet.b)
Allò que determina el sexe és lapresència dels cromosomes sexuals (XX per a femella, XY per a mascle) els quals es troben, naturalment, al nucli. El citosol no determina el sexe de l’òvul.


2) (1 punt)
El professor ha explicat en què consistiria la segona fase del procés:
- 1r, estimular la divisió de l’òvul que conté el nucli de la cèl•lula somàtica del Floquet,
- 2n, implantar l’embrió resultant en una altra femella per talque es produeixi la gestació.
Després d’aquesta explicació l’alumne pregunta: “si el que volem és obtenir un goril•la albí, la goril•la en la que es produeix la gestació, no hauria de ser també albina?” Responeu aquesta qüestió i justifiqueu la resposta.
Els caràcters dels individus venen determinats per la informació genètica i aquesta procedeix en la seva totalitat del nucli d'una...
tracking img