Campabilidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 409 (102212 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
2008 Anàlisi d’estats financers de la indústria catalana

Comptes anuals de 59 sectors 26 ràtios per a cada sector

2008

ANÀLISI D’ESTATS FINANCERS DE LA INDÚSTRIA CATALANA

Comptes anuals de 59 sectors 26 ràtios per a cada sector
Oriol Amat i Patrícia Crespo Departament d’Economia i Empresa Universitat Pompeu Fabra

© Generalitat de Catalunya Departament d’Innovació, Universitats iEmpresa Secretaria d’Indústria i Empresa Observatori de Prospectiva Industrial Passeig de Gràcia,129 08008 Barcelona Tel. 93 476 72 00 http://www.gencat.cat/diue/ambits/empresa/opi/ Aquest estudi ha comptat amb el suport d’AVANÇSA Correcció lingüística: Josep-Lluís Sotorra Coordinació tècnica: Xavier Cuchí 1a edició: 1.000 exemplars Barcelona, maig de 2010 Disseny, maquetació i impressió:www.cege.es D.L.: B. 20229-2010 ISSN: 2013-763X (versió digital)

Índex
Pàgina 1. Presentació 2. Anàlisi sectorial d’estats financers 2.1. Anàlisi amb dades sectorials 2.2. Limitacions de l’anàlisi amb dades sectorials 3. Metodologia utilitzada per a l’obtenció de les ràtios sectorials 4. Ràtios seleccionades 4.1. Ràtios de liquiditat 4.2. Ràtios d’endeutament 4.3. Ràtios de gestió d’actius 4.4.Ràtios de terminis 4.5. Ràtios de rendibilitat i capacitat d’autofinançament 4.6. Ràtios de creixement mitjà per empresa 4.7. Glossari 5. Ràtios sectorials 5.1. Indústries extractives Indústries extractives 5.2. Indústria de l’alimentació, begudes i tabac Indústria de l’alimentació, begudes i tabac Sacrifici i conservació de carn i peix Preparació, conservació i fabricació de fruites i vegetalsFabricació d’oli, margarina, productes lactis i gelats CODI CNAE-93 10.10 a 14.50 15.11 a 16.00 15.11 a 15.20 15.31 a 15.33 15.41 a 15.52 1 2 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 11 11 12 14 14 16 18 20 22 24 26 5.3. Indústria tèxtil i de la confecció Indústria tèxtil i de la confecció Preparació i filat de fibres Fabricació de teixits tèxtils Fabricació d’articles tèxtils Fabricació de teixits de punt Confecció deroba interior, de treball i altres vestimentes 5.4. Indústria del cuir i del calçat Indústria del cuir i del calçat 5.5. Indústria de la fusta i del suro Indústria de la fusta i del suro Preparació i fabricació de la fusta per a la construcció Fabricació de productes de fusta i de suro 5.6. Indústria del paper, edició, arts gràfiques i reproducció de suports gravats Indústria del paper, edició, artsgràfiques i suports gravats Fabricació de pasta paperera, paper i cartró Fabricació d’articles de paper i cartró Edició de llibres, revistes, diaris i altres Impressió, enquadernació, acabat i composició de diaris Reproducció de suports de so, vídeo i informàtica 5.7. Indústria química Indústria química Fabricació de gas, colorants, adobs i altres Fabricació de pesticides, pintures i agroquímics21.11 a 22.33 21.11 a 21.12 21.21 a 21.25 22.11 a 22.15 22.21 a 22.25 22.31 a 22.33 24.11 a 24.70 24.11 a 24.17 24.20 a 24.30 17.11 a 18.30 17.11 a 17.17 17.21 a 17.25 17.30 a 17.54 17.60 a 17.72 18.10 a 18.30 19.10 a 19.30 20.10 a 20.52 20.10 a 20.30 20.40 a 20.52 28 28 30 32 34 36 38 40 40 42 42 44 46 48 48 50 52 54 56 58 60 60 62 64

Fabricació de productes per a l’alimentació d’animals 15.61a 15.72 Fabricació de pa, galetes, sucre, cafè, te i altres 15.81 a 15.89 Fabricació i elaboració de begudes 15.91 a 15.98

Fabricació de productes farmacèutics, de neteja i d’higiene

24.41 a 24.52

66 68 70 70 72 74 76 76 78 80 82 84 86 86 88 90 92 94 96

Altres productes químics 24.61 a 24.70 5.8. Indústria de la transformació del cautxú i matèries plàstiques Indústria del cautxú imatèries plàstiques 25.11 a 25.24 Fabricació de productes de cautxú 25.11 a 25.13 Fabricació de productes i matèries plàstiques 25.21 a 25.24 5.9. Indústries d’altres productes minerals no metàl·lics Indústries d’altres productes minerals no metàl·lics 26.11 a 26.82 Fabricació i manipulació de vidre 26.11 a 26.15 Fabricació de rajoles 26.30 a 26.40 Fabricació de ciment, calç, guix i formigó 26.51...
tracking img