Carl marx

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1667 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Conflicto cognitivoSegons encunya Piaget És un conflicte que sorgeix del nostre interior. La ment perceb quan es troba desajustada i s'ha de readaptar.Seria el plantejament de coses que provoquen desequilibri.És la pròpia ment la que desequilibra el sistema.Si ets conscient del conflicte és més fàcil que s'acomodin els esquemes amb modificacions de progrés.

Teoría humanista MASLOW i RogersEntiende la conducta humana con alta dosis de optimismo y remarca la características del crecimiento, la autorrealización, la identidad, la autonomía , la demanda de perfección, etc…Èmfasi en l'únic i personal de la naturalesa humana: l'ésser humà és considerat únic i irrepetible.
Confiança en la natura i recerca de la natura: l'ésser humà és de naturalesa intrínsecament bona i amb tendència innataa l'autorealització.Concepte de consciència ampliat: la consciència que tenim de nosaltres mateixos i la forma en que ens identifiquem amb el nostre jo o ego, és un dels diversos estats i nivells de consciència a què podem arribar, però no és l'únic.
Transcendència de l'Ego i adreçament cap a la Totalitat que som: la tendència en el curs de la nostra autorealització és anar assolint cada vegadanivells de consciència més evolucionats, Superació de l'escissió ment / cos: la psicologia humanista part des d'un reconeixement del cos com una font vàlida de missatges sobre el que som, fem i sentim,Reequilibri entre polaritats i revalorització de l'emocional: la cultura occidental ha tendit a valorar el racional sobre l'emocional, l'acció davant la contemplació, etc..
Valoració d'unacomunicació que impliqui el reconeixement de l'altre com a tal: deixar de reconèixer els altres com objectes, o mitjans per aconseguir els nostres propòsits personals, és un dels èmfasi principals d'aquest corrent..

Pg. de l'educació: estudia els processos de canvi del comportament que es produeixen en les persones com a conseqüència de la seva participació en situacions o activitats educatives engeneral.

Diferència entre instrucció i educació Educar: desenvolupar o perfeccionar les facultats intel·lectuals, físiques i morals del nen o del jove per mitjà de preceptes, exercicis i exemples.instruir: ensenyar, informar o comunicar idees o doctrines.En aquestes definicions es posa de manifest la diferència essencial entre les dues accions. L'educand és part activa del procés educatiu. Quis'està instruint, en canvi, rep i acumula coneixements. L'educació requereix terminis més llargs i difícils de precisar que els de la mera instrucció.

Definició càstig, reforç Segons Skinner Càstig: és la supressió o debilitament d'una conducta, a la qual segueix un estímul temut aversiu. Reforç positiu: també es coneix com condicionament de recompensa, és un reforç que es pot utilitzar:Perincorporar una nova conducta a l'alumne.-Per mantenir o augmentar un comportament que ja està en el repertori de l'alumne i Com a recurs bàsicreforç negatiu: és l'augment que es produeix en el comportament quan va seguit de la terminació immediata d'una estimulació aversiva. El comportament és reforçat per l'alleujament que suposa el cessament d'aquesta estimulació aversiva. El principal avantatge delR.N. és que suposa una alternativa al càstig. S'utilitza per augmentar una conducta. S'ha d'utilitzar amb prudència i precaució, ja que amb aquest procediment s'entrena a l'alumne a emetre conductes d'escapament i evitació

Diferencia i semblança autors constructivistes afirmen que el coneixement de totes les coses és un procés mental que es desenvolupa de manera interna conforme interactuen aamb el seu entorn. Els alumnes aprenen la nova informació que se'ls presenta construint sobre el coneixement que ja tenen.
El professor és un mediador entre el coneixement i l'aprenentatge dels alumnes dIFERÈNCIES AUTORS constructivista:
- A partir dels punts que defensen els autors constructivistes cadascun incorpora els seus conceptes i teories sobre l'aprenentatge:
- Ausubel destaca per...
tracking img