Ciència, salut i sostenibilitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1849 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Mòdul CIÈNCIA, SALUT I SOSTENIBILITAT

Treball d’avaluació 1 en relació a Sostenibilitat

Curs 2009-2010

Mestre/a d’Educació Primària
Universitat de Girona
Girona, 11 de Juny de 2010

PRÀCTICA 1: Concepte de sostenibilitat

Llegir el text titulat Sostenibilidad, concepto puente (publicat a la Vanguardia l’1 de febrer de 2009)

A partir del text i afegint d’ altres fonsd’informació (citant-les detalladament) comenta els aspectes següents:

1. Per què va sorgir el terme de desenvolupament sostenible?
El terme de sostenibilitat realment fa molts anys que se’n parla, ja des de l’antiguitat, però tan sols fa tres dècades que ha sortit a la llum i que se’n parla per tot arreu. A l’antiguitat ja en començaven a parlar perquè veien que les persones tenim que tenir cura delnostre planeta en el present, per tal de poder-lo conservar i que en un futur no estiga deteriorat, però quan en parlaven d’aquests problemes futurs, com estàvem evolucionant i tot gira entorn de l’economia, no interessava prendre precaucions. Així que fins que no han anat passant els anys i s’ha anat evolucionant, no s’ha reconegut que realment la industrialització i l’explotació de matèriesprimeres estan destruint el nostre planeta, per això s’intenten dur a terme projectes de sostenibilitat per tal de cuidar el medi ambient i no pensar tan sols en el present, ja que el futur de la humanitat depèn del passat i present dels actes dels humans.
Per milers d'anys les nostres activitats han resultat insignificants però això ha canviat. Enormes avenços en tecnologia mecànica i química hanaugmentat àmpliament el poder dels individus, i la població de la terra s'ha estès tan ràpidament fins al punt que les nostres accions repercuteixen al voltant del globus. Això ha modificat significativament la nostra relació amb la Terra. La Sostenibilitat ha constituït sempre el límit inferior en matèria de judicis sobre evolució; no obstant això, han estat els problemes causats pel nostreaccelerat creixement de població i poder tècnic els quals ens han dut a pensar que pot tractar-se també de la mesura final del nostre èxit. Hem envellit com espècie. Mentre en el passat vam ser vistos com menors delinqüents i tractats amb suavitat per la llei natural, ara som plenament responsables pels nostres actes i estem subjectes a les mateixes regles que regulen la supervivència de qualsevolorganisme.
Pràcticament tots els nostres costums i institucions es van crear abans que es reconeguessin els límits ambientals. Moltes d'elles ens van ser útils en segles passats. Avui, no obstant això, la nostra supervivència depèn que aprenguem a respectar les lleis de la naturalesa, adaptem a elles la forma com vam prendre decisions i comencem a comportar-nos de conformitat.

1.2 Distingeix ambles teves paraules les idees de “sostenibilitat forta” i “sostenibilitat dèbil”. Busca i explica un exemple de cadascuna en el teu entorn proper (localitat o país)

Sostenibilitat forta és aquella on el principal objectiu és el manteniment i conservació dels ecosistemes, deixant de banda el creixement econòmic. Exemple: la recuperació de terrenys urbanitzats del Delta de l’Ebre perincloure’ls als terrenys del parc natural. D’aqueta manera afavorim els ecosistemes i ajudem a fomentar la biodiversitat.
Sostenibilitat dèbil és aquella que fomenta el creixement econòmic d’una manera racional però deixant en segon terme la importància de la naturalesa, tot i que hi ha una responsabilitat i un control que afavoreixen a la natura. Exemple: la restricció d’horaris de pesca per aafavorir la recuperació de les espècies autòctones.

1.3 L’article de Ferran Requejo alerta de fracassos en la Unió Europea a l’hora de millorar en alguns indicadors de sostenibilitat. Èxit o fracàs: cerca informació concreta d’un sol indicador de sostenibilitat del teu poble o ciutat: explica com es mesura i com ha evolucionat; comenta si consideres que és un èxit o un fracàs. Digues qui...
tracking img