Codigo ascii

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (444 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Códigos ASCII Caracteres especiales | | Caracteres imprimibles |
Nombre | Dec | Hex | Car. | | Dec | Hex | Car. | | Dec | Hex | Car. | | Dec | Hex | Car. |
Nulo | 0 | 00 | NUL | | 32 | 20 |Espacio | | 64 | 40 | @ | | 96 | 60 | ` |
Inicio de cabecera | 1 | 01 | SOH | | 33 | 21 | ! | | 65 | 41 | A | | 97 | 61 | a |
Inicio de texto | 2 | 02 | STX | | 34 | 22 | " | | 66 |42 | B | | 98 | 62 | b |
Fin de texto | 3 | 03 | ETX | | 35 | 23 | # | | 67 | 43 | C | | 99 | 63 | c |
Fin de transmisión | 4 | 04 | EOT | | 36 | 24 | $ | | 68 | 44 | D | | 100 | 64| d |
Investigación | 5 | 05 | ENQ | | 37 | 25 | % | | 69 | 45 | E | | 101 | 65 | e |
Reconocimiento | 6 | 06 | ACK | | 38 | 26 | & | | 70 | 46 | F | | 102 | 66 | f |
Campanilla(Pitido) | 7 | 07 | BEL | | 39 | 27 | ' | | 71 | 47 | G | | 103 | 67 | g |
Espacio Atrás | 8 | 08 | BS | | 40 | 28 | ( | | 72 | 48 | H | | 104 | 68 | h |
Tabulador horizontal | 9 | 09 |HT | | 41 | 29 | ) | | 73 | 49 | I | | 105 | 69 | i |
Salto de línea | 10 | 0A | LF | | 42 | 2A | * | | 74 | 4A | J | | 106 | 6A | j |
Tabulador vertical | 11 | 0B | VT | | 43 | 2B |+ | | 75 | 4B | K | | 107 | 6B | k |
Salto de página | 12 | 0C | FF | | 44 | 2C | , | | 76 | 4C | L | | 108 | 6C | l |
Retorno de carro | 13 | 0D | CR | | 45 | 2D | - | | 77 | 4D | M| | 109 | 6D | m |
Alternar fuera | 14 | 0E | SO | | 46 | 2E | . | | 78 | 4E | N | | 110 | 6E | n |
Alternar dentro | 15 | 0F | SI | | 47 | 2F | / | | 79 | 4F | O | | 111 | 6F | o|
Escape línea de datos | 16 | 10 | DLE | | 48 | 30 | 0 | | 80 | 50 | P | | 112 | 70 | p |
Control dispositivo 1 | 17 | 11 | DC1 | | 49 | 31 | 1 | | 81 | 51 | Q | | 113 | 71 | q |Control dispositivo 2 | 18 | 12 | DC2 | | 50 | 32 | 2 | | 82 | 52 | R | | 114 | 72 | r |
Control dispositivo 3 | 19 | 13 | DC3 | | 51 | 33 | 3 | | 83 | 53 | S | | 115 | 73 | s |...
tracking img