Colon

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2291 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Definició (Què és el Active directory?):

Active directory es el nom utilitzat per Microsoft per a referir-se a la seva implementació del protocol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) als servidors. Com qualsevol altre LDAP, se pot considerar una base de dades que emmagatzema de forma centralitzada tota la informació de un domini de administració. A de més de utilitzar el protocolLDAP també utilitza altres protocols com: DNS, DHCP, Kerberos...

Dit de una altra forma, Active Directory es un depositari centralitzat que facilita el control, la administració i la consulta de tots els elements logístics guardats en una ret.

Per exemple: L’Active directory emmagatzema la informació sobre els comptes d’usuari (nom, contrasenyes, dades personals, etc.) i permet que altresusuaris amb permisos dintre de la mateixa ret pugui tenir accés amb aquesta informació.

On s’instal·la Active Directory?

L’ Active directory s’instal·la en servidors que executin Microsoft Windows Server 2003, amb les seves diferents versions:Standard Edition, Windows Server 2003, Enterprise Edition y Windows Server 2003 Datacenter Edition entre altres.

Active directory emmagatzemainformació, aquest es el principal motiu per el qual s’instal·la en servidors de empreses on pot ser necessària aquesta informació en diferents casos.
Un altre dels motius també és el recurs que et dona active directory de compartir diferents recursos com altres servidors, volumens (discos durs en altres equips o servidors), comptes d’usuari, comptes d’equip, impressores...

Característiquesprincipals

Millors replicacions i capacitat de probes de diagnòstic de DNS:

Active directory s’ha actualitzat per oferir avisos automàtics de copia de seguretat dels serveis del directori, mes protecció contra errors de replicació, capacitat de proba de diagnòstic de DNS

Administració simplificada de usuaris i recursos de ret:
Pot utilitzar-lo per a crear estructures de informació jeràrquica,que simplifiquen el control administratiu.

Sistema de autentificació i autorització flexible i segur:
Proporcionen protecció per a les dades i admetin nombrosos protocols de autentificació, Aixa com diferents grups de seguretat que abarquen els dominis de manera efectiva.

Consolidació de directoris
Es pot organitzar i simplificar els diferents usuaris, equips, aplicacions i dispositius,i això facilitar als usuaris la buscada de la informació.

Infraestructura i aplicacions habilitades per al funcionament de directoris:
Facilita la configuració i administració de les aplicacions i altres components de la ret habilitats per al us de directoris.

Sense complexitat:
Pot arribar a tenir millors de objectes per a cada domini,(sempre indexant amb tècniques de replicació peraugmentar la efectivitat)

Utilitza els estàndards de Internet:
Proporciona accés mitjançant LDAP i utilitza un espai de noms basat amb el DNS.

Entorn de desenvolupament eficaç:
Ofereix un entorn eficaç mitjançant les interfícies de Server de active directori (ADSI), que proporciona una interfície orientada a objectes.
ADSI=Facilita a programadors i administradors la creació de programesde directori

Replicació i supervisió de confiança:
Proporciona classes de Instrumental de Administració de Windows (WMI) que supervisa si els controladors de domini mostren correctament la informació.

Llista de distribució de serveis de Message Queue Server:
Server de Message Queue Server també anomenant MSMQ que permet enviar missatges a llistes de distribució allotjades al ActiveDirectory

Requisits de Hardware:

|Element |Mínim |Recomanat |
|Processador |Compatible amb un processador Pentium a 133 Hz o superior |Se recomana Pentium III |
|Memòria |128 megabytes (MB) |512 MB mínim...
tracking img