Comentari de text terra baixa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (310 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Terra baixa es una obra d’Angel Guimerà publicada l’any 1896. Es una obra on ell tracta els moviments realistes i romanticistes, ens parla de la realitat del moment, de larealitat social: l’existència dels amos i treballadors. L’obra pertany a la segona etapa de l’època literària de l’autor.
Els personatges d’aquesta obra viuen un drama rural on no hifalten els trets de Guimerà. Aquests trets son, bàsicament introducció d’un personatge desarrelat socialment, que viu apartat de la civilització i que, per mitjà de l’amoraconseguirà canviar la direcció de la seva vida.
Els personatges utilitzen un llenguatge col·loquial i popular amb barbarismes, que, ajuda als lectors i espectadors a una millorcomprensió de l’obra. Tots els personatges de l’obra surten d’una realitat abstracta, es a dir, són personatges simbòlics creats per l’autor sense basar-se en cap persona real. Elspersonatges són presentats d’una manera indirecta, per exemple en el cas d’en Manelic, que els altres personatges et van dient qualitats seves com “es un tros de pa” o “es un bonnoi”.
El tema principal de l’obra es un triangle amorós entre el Sebastià, la Marta i en Manelic. La Terra baixa simbolitza la nova societat, i és una crítica a aquesta societat perquèés on els homes es tornen malvats i hipòcrites. Es reivindica un retorn cap a la terra alta, el lloc on res ha canviat i els homes són bons i innocents.
El temps de l’obra és unelement realista ja que esta escrita al mateix temps que vivia Guimerà i l’espai es un element simbòlic perquè no se sap on es.
Aquesta obra va ser una de les obres mesimportants d’Angel Guimerà, va tenir molt d’èxit i va ser traduïda a molts idiomes i com totes les obres de Guimerà, va servir per la restauració plena i definitiva del teatre català.
tracking img