Comentari simplici filosofia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (749 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARI DE TEXT.

1. Explica breument – entre 40 i 80 paraules – les idees principals del text i com estan relacionades.


Simplici creu que la Ment és infinita i autònoma, que ellasola és per si mateixa. Si estigués barrejada amb les coses no podria governar ella sola.
Creu que és la que té el màxim govern, que governa totes les coses que tenen vida... La Ment va posarordre a tot allò que havia de ser, les que eren i ara no són, tot, absolutament tot. De totes les porcions cap està ni separada ni dividida de l'altre però la Ment si.
2. Explica breument –entre 7 i 15 paraules – el significat que tenen en el text les paraules o expressions següents:

a. Ment: és el principi ordenador de tot, la part que ens ajuda a tenir pensaments, records,intel·ligència...

b. Porcions: parts en les que es divideix la inmensitud de l’infinit.
3. Quines raons té Anaxàgores per afirmar que ? (Fes referència als aspectes generals del pensamentd’Anaxàgores que calguin encara que no apareguin explícitament en el text.)

Anaxàgores creia que tot esta barrejat, menys la intel·ligència; la intel·ligència només existeix, pura i sensebarreja. D’aquí Anaxàgores treu els principis de la unitat, ja que és el que apareix pur i sense barreja.

Anaxàgores vol explicar el canvi admetent la permanencia del ser, el ser no potgenerar-se ni trencar-se; no pot haver-hi ni naixement ni destrucció sinó que barreja o separació de les coses que existeixen. Considera que hi ha un número infinit d’elements que tenen la característica del’eternitat.

La barreja de les porcions que parlavem en el text es el que fa l’experiència, cuan un objecte predomina a un determinat tipus de porcions ja se li atribueixen partícules dominants,ja que en l’experiencia hi ha partícules de totes les coses. Això per ell és el que explicaria la transformació d’unes coses en altres.

Per que aquestes partícules s’ajuntin o es...
tracking img