Comparació piaget vigotsky

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (468 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Piaget | Vigotsky |
Llenguatge | El llenguatge contribueix al desenvolupament de les accions mentals, però sembla ser que el nivell lògic o operatori sembla ser responsable del nivell lingüístic.Construïm coneixement abans que parlem | Principal sistema de representació. La condició d’esser humà suposa dominar el llenguatge. Les paraules son digne per assenyalar les diverses coses i accionstambé pensaments i sentiments +importància |
Paper del mestre | Ha de ser de guia Crear un ambient en el qual l’alumne s’interessi per explorar i estudiar | Cal necessariament la mediació del’adult o igual més competent – interacció- |
Procés d’aprenentatge | Nen constructor de les seves pròpies estructures intel·lectuals- aprenent innat | L’educació s’hauria d’avançar al desenvolupamenten comptes de seguir-lo |
Procés de desenvolupament | Per estadis (cada nivell es resultat d’una classificació del nivell maduratiu operacional)Són: p. sensoriomotor , p. operacions concretes(pre-operacional , concretes) operacions formals. Cada estadi engloba els altres. | Existeixen eines externes i internes. Internalització transformar eines culturals externes en eines psicològiquesinternesEs desenvolupa a mesura que passa de la ZDP al NDP mitjançant les eines i l’adult |
Diferencies en la visió d’aprenentatge i del desenvolupament de Piaget i Vigotsky

Les diferents visionseducatives sorgiran dels respectius conceptes d’infància.
Aquelles persones amb una visió piagetiana, comprendran al nen com un esser autònom, capaç de construir les seves estructures intel·lectuals ,ésa dir, un aprenent innat. En canvi Vigotsky entén que l’infant no és capaç de realitzar el mateix procés per ell mateix.
Basant-nos en aquestes concepcions els processos d’aprenentatges ensportaran per camins diferents.
Piaget proposa l’acció, la manipulació i la transformació lliure per part de l’infant i com aquestes construeixen la intel·ligència dels nostres actes. Al contrari, la...