Concepto etico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1731 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
El concepte de professió-professional

El concepte de profesió pot ser definit com una activitat especialitzada del treball dins de la societat, normalment aquesta acostuma a ser realitzada per un professional.
Sovint, el concepte de professió es refereix específicament als camps que requereixen estudis universitaris de postgrau o llicenciatura, on s'adquireixen els coneixements especialitzatsrespectius, tals com el la psicologia, dret, la medecina, la infermeria, l'arquitectura, l'administrativa o l'enginyeria.
Segons aquesta definició la professió difereix de l'ocupació o ofici. La professió abarca l'acompliment de la pràctica i la disciplina es preocupa del desenvolupament del coneixement enriquint la professió des de la seva essència i aprofundint amb el suport suport teòric dela pràctica.
Difinim al professional com tota aquella persona que pot brindar un servei o elaborar un bé, garantint el resultat amb una qualitat determinada.
El concepte professió ha evolucionat a través del temps. Els antecedents sobre l'origen d'aquest concepte es troben en antics texts hebreus on s'assenyala que aquesta paraula era utilitzada amb relació a funcions sacerdotals, els negocisen servei del rei o d'un funcionari real, ja que la paraula significa manar o enviar. Tanmateix, el concepte en el sentit actual no pot remuntar-se més enllà de l'època preindustrial.
Més endavant, estudis realitzats en la dècada dels seixanta definien la professió quan existia un cos específic de coneixements per actuar en una realitat social organitzada. Cap al 1964 el socióleg Wilensky vaestablir que la professió és una forma especial d'organització ocupacional basada en un cos de coneixement sistemàtic adquirit a través d'una formació escolar, i estableix que una activitat passa a ser considerada professió quan supera les cinc etapes del procés de professionalització,
1El treball| es converteix en una ocupació de temps integral
2Resulta de necessitat social de l'aparició iampliació del mercat de treball.
3Es creen escoles per al formació de nous professionals;
4Es constitueix l'associació professional on es defineix el perfil professional.
5Es reglamenta la professió assegurant així el monopoli de competència del saber i de la pràctica professional; i s'adopta un codi d'ètica amb la intenció de preservar així els "genuïns professionals"
Cap als anys vuitanta, unaprofessió era definia com una ocupació que es regulava mitjançant un aprenentatge en un àmbit universitari, basat en coneixements especialitzats i tècnics.
En aquest context, la professió era considerada com a un fenomen sociocultural en el qual intervenen un conjunt de coneixements i habilitats, tradicions, costums i pràctiques que depenen del context econòmic, social i cultural en el qualsorgeix i es desenvolupa.
En relació amb aquest sentit les professions s'ha mantingut al llarg de la història com una activitat especialitzada i permanent d'un home que, normalment acostuma a ser una font d'ingrés i, per tant un fonament econòmic.
Tanmateix aquesta mirada és totalment individualista deixant veure que en ser professional sol se satisfan necessitats individuals, especialment econòmica.Personalment he arribat a la conclusió que una professió no és solament un instrument individual per aconseguir els diners amb què mantenir-se, sinó que va més enllà. No es pot veure una professió aïllada, sinó que pertany a una família, país, ciutat, comunitat, societat, i que brinda a aquesta societat un bé específic, codis ètics, on necessàriament es necessita una vocació

Professió ovocació?
La vocació no es limita a una professió, sinó que inclou tots els aspectes de la vida, és important que aquesta es vegi recolzada pel seu acompliment laboral, ja que gran part del teu temps estarà dedicat a ell.
Es definieix el concepte de vocació com un desig entranyable cap al que un vol convertir-se en un futur, i a allò que hom es vol dedicar al llarg de la seva vida, és una quelcom...
tracking img