Condicionament enunciat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (972 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
A continuació es presenten una llista de situacions. De cadascuna d’elles, has de dir si es tracta d’un condicionament clàssic o instrumental. Si es tracta d’un condicionament clàssic, hasd’identificar l’EI, l’EC, la RI i la RC. Si es tracta d’un condicionament instrumental has d’identificar la resposta instrumental i la conseqüència. També has de dir si el procediment que es planteja és unreforçament positiu, un càstig, una omissió o un reforçament negatiu (d’escapada o d’evitació).

a) A un nen, un dia un mestre a l’escola el renya molt. Això li provoca un malestar molt gran al nen. Apartir d’aquí, li agafa por al mestre i cada vegada que el veu el cor li batega més de pressa.

|( Condicionament clàssic | |( Condicionament operant|
|EI: | |Resposta: |
|RI:| |Conseqüència: |
|EC: ||Procediment: |
|RC: | ||

b) Una dona que té càncer comença a fer quimioteràpia. Just abans d’anar a la sessió de quimioteràpia es menja una poma. Després li fan la sessió, que li provoca malestar ivòmit. Des d’aquell dia, aquesta dona ha agafat aversió a les pomes i ja no en pot menjar més.

|( Condicionament clàssic | |( Condicionament operant|
|EI: | |Resposta: |
|RI:...
tracking img