Conferència joan solà

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (609 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONFERÈNCIA: LA SINTAXI NORMATIVA
JOAN SOLÀ

En primer lloc direm que Joan Solà naix a Bell-lloc d'Urgell. Des de 1966 és professor de Lingüística Catalana a la Universitat de Barcelona i a finalsde 1983 obté la càtedra de Llengua i Literatura Catalanes de la mateixa universitat.
Té com a principals referents Pompeu Fabra, Joan Coromines i Noam Chomsky, Joan Solà s'ha convertit en unreferent en el món acadèmic i en el panorama intel·lectual català.
És autor d'una quarantena de llibres sobre sintaxi, història de la llengua, lèxic, puntuació, tipografia, bibliografia i altres matèries delingüística i sociolingüística. Entre d'altres, és codirector amb, Jordi Mir, de l'edició de les Obres completes de Pompeu Fabra (avui ja s'han publicat 5 dels 9 volums), editor de L'obra de JoanCoromines: cicle d'estudi i homenatge (1999) i director de la Gramàtica del català contemporani. Actualment treballa en la redacció de la sintaxi de la nova gramàtica normativa de l'IEC.
Pel querespecta a la conferència, el tema és la sintaxi normativa que necessitem i vam veure uns criteris i uns exemples en que consisteix.
Tocant als criteris Solà va distingir sis i va dir que no tots elscriteris comprateixen al cent per cent.
Criteri A: Distingir allò que és intern (a la llengua) d’allò que hi és extern. Com per exemple l’ús del n’hi de li’n i l’ús de quant més per com més.
Criteri B:Anar fons en la integració dels grans dialectes. En sintaxi hi ha molts aspectes diferencials que avui no es poden desconèixer (ús de per/ per a, de ser/ estar/ haver-hi, dels pronoms en i hi...).Criteri C: Revisar amb compte la informació acumulada. Fabra no tenia prou informació.
Criteri D: Ser realistes. La nostra societat ha sofrit grans canvis pel que fa als aspectes lingüístics, al’actitud del parlant i als professionals. Hi ha actituds més actives.
Criteri E: Crear tan poques dificultats com es puga (ser poc repressius).Aquest criteri va lligat al criteri A.
Criteri F: No perdre...
tracking img