Creación empresa informativa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 60 (14814 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Índex

1. Resum executiu i descripció general de l’empresa ..................................................... pàg. 4
2. Anàlisi de l’entorn econòmic de l’empresa informativa.............................................. pàg. 8
3. Anàlisi de la indústria i la branca de la comunicació on actuarà l’empresa................. pàg. 11
4. Pla de màrqueting....................................................................................................... pàg. 13
a. Anàlisi del mercat objectiu............................................................................. pàg. 13
b. Selecció del públic objectiu............................................................................ pàg. 36
c. Estratègies demàrqueting............................................................................. pàg. 39
5. Pla d’operacions ......................................................................................................... pàg. 49
a. Pla de producció............................................................................................. pàg. 49
b. Resum de recursos i costos............................................................................pàg. 52
6. Estructura organitzativa de l’empresa....................................................................... pàg. 60
7. Pla econòmic i financer............................................................................................... pàg. 61
a. Pla d’inversions inicials i pressupost del primer any...................................... pàg. 61
b. Pla definançament....................................................................................... pàg. 62
8. Bibliografia consultada ................................................................................................ pàg. 63


1. Resum executiu i descripció general de l’empresa

EsportCat www.esport.cat

La nostra empresa informativa s’anomena EsportCat. És un setmanari esportiu que tractatemes diversos i es centra en l’àmbit català. Aquest és un projecte innovador perquè, a diferencia dels setmanaris que hi ha actualment al mercat, volem ser una publicació especialitzada en l’esport, però no només en un. Al mercat editorial de revistes trobem publicacions de referència que tracten a fons el món del basquetbol, el ciclisme o l’excursionisme. En canvi, no trobem cap setmanari queescapi del tractament esportiu generalista sense especialitzar-se en només un tema. Per això, el nostre repte és trobar el punt mig entre una publicació esportiva com les generalistes, que atorguen gran part del protagonisme al futbol i tracten la resta de temes superficialment; i les revistes que tracten profundament temes esportius, però en un àmbit massa reduït.
Creiem que la demanda està més quejustificada: 3.812.000 persones a Catalunya, un 59% de la població, fa algun tipus de consum de mitjans relacionats amb l’esport o practica alguna activitat esportiva (segons dades de l’estudi L’esport en la societat mediàtica, presentat el març del 2010 pel Baròmetre de la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura). És per això que el terreny de la premsa esportiva ens sembla un bonàmbit on crear una nova empresa, ja que la demanda d’informació d’aquest tipus és clara en la nostra societat. Les dades recollides pel baròmetre de la comunicació i la cultura, en l’últim estudi sobre el tema, mostren que la premsa esportiva representa un 24,1% del total del consum de premsa en general. D’altra banda, no només en la premsa es fa evident l’interès per l’esport, per exemple enl’audiència televisiva, veiem com un 52% del total de les televisions locals es deu a l’esport (també segons dades de la Fundació).
D’altra banda, volem tenir especialment en compte la gran diversitat esportiva del nostre país. A Catalunya hi ha 8.590 clubs esportius, en els quals hi participen 481.068 homes i 125.313 dones, segons dades de l’IDESCAT. En total, són 606.381 catalans i catalanes els...
tracking img