Curriculum

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (812 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CURRÍCULUM

➢ Tipus de currículum:

Hi ha 2 tipus de currículum: - Oficial.
- Ocult.

Espanya va optar per un currículum oficial però d’enfocament tecnològic.
Això vol dir que hi hadiferents enfocaments i que aquests haguessin portat a altres models d’educació, i ens haguessin portat al mateix temps altres mestres... però la realitat ens ha portat a fer aquest tipus d’enfocament.Un dels avantatges és que és molt flexible.

• Enfocament tecnològic: vol dir que es pot obrir sense tenir una prèvia reflexió i modificació en funció del context on estem. És a dir, tot allòque hi ha al currículum es prescriptiu i obligatori, sense poder treure res.
S’ha d’aplicar tot allò que hi diu, amb la finalitat que al final de l’etapa s’hagi assolit.

- Comprensiótecnològica de l’acció educativa. Pensar com a tecnòlegs.

Ens porta a...

- Regular les accions dels mestres ( precisió del que s’espera que facin els mestres, precisió en allòque hem d’ensenyar. A més se’ns demana una documentació (programació) que és l’instrument per donar comptes de que fem allò que hem de fer, i que som bons tecnòlegs.

Perquè? Perquè és lapolítica educativa que tenim!

Programar vol dir: 1. Marcar uns objectius.
2. Desenvolupar estratègies i tècniques didàctiques que s’han d’aplicar.
3.Recollir dades = activitats.
4. Validació objectius = avaluació.

( Aquest enfocament provoca:

- que es deixi de banda tota la capacitat de judici i reflexió del mestre,sobre allò que ha d’ensenyar. Molt limitada.
- Introdueix conceptes, terminologia aliena a la realitat educativa. És una terminologia del món empresarial (Ex: feed-back, obj.terminals,imputs...), com a resultat del què dèiem anteriorment.

Hi ha altres enfocaments que venen donats per diferents polítiques educatives, no pas per l’ambient social.

• Enfocament pràctic: S’entén...
tracking img