Declivi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (441 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
El declivi del sistema de la restuaracio el va provocar la perdua de les cononies amb el desastre del 98. Va causar un deteriorament del sistema politica a España on governava el partit politicdinastic conservador. Maura y polavieja va intentar fer reformes a hisenda, i la llei electoral pero va resultar un fracas. Mentrestan loposicio es va fer mes forta, el republicans, els nacionalistascatalans, el sociales portan presencia a capitals d España, i el anarquistas creant la CNT. El liberals crearen un nou governs provisional i a pesar del intents de la reforma liberal de Canalejas el qualintenta donar poder civil de lestat davant el poder de lesglesia catolica, enseñament public.. Pero va se assasinat pels anarquistas y crea instabilitat que porta a terme el partir conservador algovern. Amb la crisi del17 eduardo dato cap de govern, comença a governar de manera autoritaria i i es manifesta per un ampli moviment de protesta, aquesta crisi e el reflex del deteriorament de la vidapolitica i social. La protesta va ser d’oposicio politica a catalunya demanant la dimisio de govern, tambe grups pmilitars organitzen juntes de defensa contra el governs i el sindicat convoquen vagageneral, UGT i CNT.

La crisi del sistema de la restauració, despres de la crisi del 17 es manifesta la fi de la restauracio acompañada de instabilitat politica que n’hi ha 13 governs entre el 17 iel 23 a governs successius (liberals, conservadors i nacionalistas catalans). Tambe una conflictivitat social, bastan greu que els sindicats impulsen mobilitzacion obreres, a la zona agraria y a laindustria pero la industria mes greu. El governs es posa dur i es crea una violencia social el ccual dona un creiximent de sindicats. I el fracas de la guerra del maroc y la derota annual, Ezquerrademana una investigacio sobre les resopnsabilitats de la doerrota, per a frenar que linforma arribara a les corts, una part de lexercit dona un colpa de estat. I a 1923 a catalunya primo de rivera,...
tracking img