Descenso a periferia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1113 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
SERVEIS SOCIALS
MONTSERRAT PEREZ PINO

PAC 2: DESCENSO A PERIFERIA, DE ALIENA.R. TREBALL DE REFLEXIÓ I SÍNTESI.

1. Quina és, sota el teu parer, la definició (o la tesi) de la Missió del treball social que defensa Aliena. R. en el seu llibre?

L’autor Aliena.R. intenta definir en varies ocasions el que per ell significa el treball social que es porta a terme, tal i com ell diu, aperifèria. En una de les seves definicions exposa que el treball social pretén ajudar a les persones per tal de que resolguin els seus problemes.
Tot i que aquesta definició la troba escassa, la intenta millorar posteriorment amb arguments com ara que la missió verdadera del treball social és la que vol ajudar a les persones a que superin alguns dels obstacles i barreres que els impedeix arribar a un estatdesitjable, ja sigui la satisfacció de les necessitats bàsiques, el benestar, l’autonomia personal, la bona vida, la dignitat humana,etc.
També explica en el seu llibre que el treball social protegeix i promou, i que aquesta intervenció que es porta a terme sobre les persones, és de caire social, ja que es treballa amb aquelles persones que tenen alguna carència especial de recursos. Quan esrefereix als recursos, no es refereix exclusivament al tema econòmic, tot i que també hi existeixen, sinó algun tipus de carència de tipus, familiar, social, personal, etc.
Segons el meu punt de vista, i havent llegit el que exposa Aliena.R en el seu llibre “Descenso a Periferia”, podria extreure que desgraciadament la fi del treball social no ha estat aconseguida amb tota la seva plenitud, ja quecomprometre’s amb la millora de la societat, per construir un mon millor, més igualitari i més just, perquè les persones puguin viure millor, no és pas una feina senzilla ja que sobretot es requereix d’una competència preventiva. Construir un món millor implica la formació d’un individu, més compromès amb el seu medi i semblants, però també més actiu i sòlid en la consecució dels seus propisobjectius.
Per tant, el treball social a través de la seva intervenció, busca millorar el món i sobretot la vida de les persones que realment ho necessiten.

2. A què o a qui es refereix Aliena. R. quan parla de la perifèria (en el sentit que desenvolupa al llarg del llibre)? Quin concepte en té de la perifèria Aliena. R., i dels ajuts econòmics, i què n’opina Aliena. R. de l’eficàcia dels recursos idels èxits assolits?

Aliena. R. ens parla del terme perifèria molt sovint al llarg del seu llibre. Tal i com s’exposa a la contraportada del llibre, aquest terme és utilitzat per l’autor, per tal de referir-se a aquella espècie de regió apartada. Ens diu que és una branca de l’administració local que desenvolupa una activitat prestacional o de servei públic. Però que també és un lloc on estroba l’ésser humà i l’espectador, contempla el patiment humà, els dilemes i les dificultats on diàriament ensopega qualsevol persona.
El mot perifèria connota un marge, un territori no conegut, sense presència. En el sentit que desenvolupa l’autor al llarg del llibre, quan parla de perifèria, es refereix al centre en si, i a tots els components que estan en ell. Ens parla sobre els serveis socialsque van ser perifèria en sentit estricte durant molts anys, el territori dels pobres, els fracassats, els desemparats, aquell lloc on ningú, a no ser per pura necessitat, vol visitar. Espais aliens als individus benestants, llocs que només tenen mala fama.
Hi ha un moment del llibre on l’autor dóna el nom de “la última red de seguridad” que es refereix a l’assistència econòmica, i explica quemoltes famílies utilitzen els serveis socials per aviam què poden pescar, una ajuda econòmica per fills, etc, i que molts d’ells no te’ls pots creure. També alguns d’ells fan servir els serveis socials com si fos un tribunal, on es pugui jutjar qui de les parts de la família té la raó.
Donat el nivell de desenvolupament institucional i prestacionals dels serveis socials, l’autor exposa que és...
tracking img