Dkskfsdka

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1468 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aparell respiratori: aquest s´encarega d´assegurar el subministrament d´O2 a les cel-lules de l´organisme i eliminar el CO2 que ens prove de les cel-lules. per aquest proces es necessari l´aparell cardiovascular per transportar l´O2 a través de la emoglobina desde els pulmons a les cel-lules- L´Oxigenació de la sang es un proces que es produeix a través del intercanvi gasos entre capilar ialveol pulmonar. A mes aquestes funcions l´aparell respiratori filtra, escalfa i humedifica l´aire que respirem aixo evita l´entrada d´elements indesetjats i l´aparició d´infeccions.
1. Elimina CO2
2. Subministri O2
3. Filtra
4. Escalfa
5. Humedifica

Anatomía del aparell respiratori: es divideix en
Vies aéreas superiors : situades fora de la cavitat torácica i compren elsseguents: nas, coanes, faringe i laringe.
Vies aéreas inferiors: inclou la traquea, els bronquis principals, els bronquiols, alveols, pulmons i pleura. Totes aquestes estructures están tapitzades per una mocosa respiratoria que conté cel-lules que produeixen moc que s´encarrega d´atrapar substancies nocives i cilis que les elimina retornant-les a l´exterior.

Nas / Foses nasals: en la part delaparell que comunica directament amb l´exterior,l´aire penetra a la via respiratoria a través dels orificis nasals i flueix per la cavitat nasal dreta i Esquerra que es troven separades per un envà, tabique ossi i cartilaginos anomenat envà nasal. Als costats hi ha 3 elevacions oseas que corresponen amb els cornets amb la misió d´augmentar la superficie per la qual flueix el aire.
Les funcions delnas :
1. En la mucosa nasal es troven les terminacions nervioses responsables del sentit de l´olfat.
2. La superficie de aquestes cavitats esta humitejada per moc i escalfada per la sang per la qual cosa l´aire en pasar pel nas s´escalfa i s´humedifica amb l´objectiu de no irritar les vies.
3. Contribueix a modular el só de la veu
Dintre del nas tenim els sins para nasals son acavitats craneals recovertes per un epiteli secretor de moc que drenen a les foses nasals a través d´uns orificis anomenat meats situats en els cornets nasals.

Coana´: es una estuctura ossea formada per l´os del maxiliar que comunica amb la faringe i per tant pasa en comunicación les foses nasals amb la part superior de la faringe.

Faringe: es un conducte aprox de 12,5cm i es comu a l´aparelldigestiu i respiratori. Es toba situada davant de la columna vertebral i es divideix en 3 parts:
1. Nasofaringe: situada darrere de la cavitat nasal i per sobre del paladar tou. Les trompes d´eustaqui sobren en aquesta zona que comunica amb l´oida mitjana. Es troven dues mases de teixit linfoide anomenades adenoides o amigdales faríngeas.
2. Orofaringe: situada darrere de la boca i llengua,els pilars del vel del paladar es troven les amigdales palatines i les amigdales linguals es l´ocalitzen a la base de la llengua.
3. Laringofaringe: la zona que comunica amb la laringe

Laringe: conducte format per diversos cartilegs articulars entre si, comunica la faringe amb la traquea, i per tant l´aire passa desde l´exterior cap als pulmons durant la inspiració, i en dirrecció inversadurant la expiració. Es organ de la fonació té al interiro cordes vocals.

Traquea: conducte que s´inicia a continuación de la laringe, travessa el coll, la formen de 15 a 20 cartilegs amb forma de ferradura oberts per la part posterior.

Bronquis, Bronquiols i Alveols:
Els bronquis principals penetren un en cada pulmó, el dret es mes llarg i oblic que el esquerre, degut a la posición delcor, l´estructura es similar a la traquea encare que encompte d´anells presenta lamines cartilaginoses dins de cada pulmo, ramifiquen de forma sucsessiva amb una llum mes petita.

Ordre dels bronquis:
1. Bronqui principal esquerre i dret
2. Bronqui lobular o secundari
3. Bronqui segmentari o terciari
4. Bronquiols
5. Conductes alveolars
6. Alveolo
7. Conjunt de...
tracking img