Economia española y mundial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2457 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’autarquia (1939-1959) Vint anys d’aïllament sota el règim franquista

Una postguerra cruel...

* Repressió
* Consells de guerra i execucions a líders republicans i d’esquerres
* Afusellament de Lluís Companys
* Prohibició de partits polítics
* Depuració de professors, periodistes i intel·lectuals no addictes al règim
* Execucions sumaríssimes
*El maquis
* Republicans que s’amaguen a les muntanyes
* Sabotatge de línies de FFCC
* Enfrontaments amb la Guàrdia Civil

Una Església adicte al Règim…

* La llei de responsabilitats civils
* Els jutges poden demanar informació
* Als alcaldes (i “jefes locales del Movimiento”)
* Als comandants de la Guàrdia Civil
* Als capellans* Els clergues accepten (de grat o per força) aquest paper repressor
* L’Església renuncia a esdevenir un instruments de reconciliació
* Documentats casos de denúncia (vulnerant el secret de confessió)
* L’isolament internacional
* Quan la guerra s’acaba a Espanya, comença a Europa
* Francesos i anglesos van haver de posar-se al costat de Stalin per aturar HitlerMolta gana...

* Collites perdudes, distribució precària, escassesa enorme
* Alimentació: patates, pa negre, suc de garrofes
* Generalització de cartilles de racionament
* Estraperlo
* Proliferació de mercats negres
* Els nascuts els anys trenta, 10 cm. més baixos.
* Bloqueig internacional sever
* Susbstitució d’importacions per producció autòctonaL’economia

* Regulació del sector agrari
* Control de preus
* Concentració parcelària
* Caciquisme
* L’INI (Institut Nacional d’Indústria)
* Controlava i regulava les indústries d’interès nacional
* Expedia les autoritzacions necessàries per la instal·lació, trasllat o ampliació d’empreses, i les llicències d’importació
* Control de canvis (No hi hacotització de les divises)
* Statu quo bancari: prohibició d’obrir noves entitats financeres
* Monetització del deute

Resultats de la política autàrquica
* Per Espanya
* Estancament de la producció (agrària i industrial)
* Productivitat per persona més baixa d’Europa
* Escassesa de productes dóna peu al mercat negre
* Incapacitat de generar ingressos del sectorpúblic
* Dèficit públic sense Estat del Benestar
* Inflació (per culpa de la monetització del deute)
* Dèficit exterior
* Per Catalunya
* Recel envers les aglomeracions urbanes industrials
* Escassesa d’invesió pública
* Restriccions en el subministrament elèctric fins el 1955

Tímides mostres d’obertura

* Concordat amb la Santa Seu, 1953(consolida el nacional catolicisme del règim)
* Acord polític, econòmic i militar amb USA, 1953 (a canvi de la instal·lació de bases americanes)
* Redacció del Pla d’Establilització, 1957 (iniciativa del ministre Alberto Ullastres, de comerç)
* Comissaris
* Joan Sardà Deixeus
* Enrique Fuentes Quinata
* Fabián Estapé
* Presentació d’un memoràndum a la OECEdemanant l’ajut i la complicitat de les institucions econòmiques internacionals

Cop de timó polític

Formació d’un nou govern
* ´”Només” hi ha vuit militars, comptant el president (Franco) i el vice-president (almirall Carrero Blanco)
* S’incorporen economistes, advocats i enginyers (amb majoria de l’Opus Dei)
Reforma tributària de Mariano Navarro Rubio (1957) que permetredreçar les finances públiques
Incorporació a les institucions internacionals (Banc Mundial i Fons Monetari Internacional) el 1958

La pesseta

* La incorporació al FMI es va fer amb paritat 1$ = 43 pts.
* La filla del Generalíssim trobava que a Nova York es menjava bé de preu. És a dir...
* Els redactors del Pla van calcular que la paritat correcta havia de ser 1$ = 58 pts....
tracking img