El canvi climatic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (324 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Hui en dia es parla molt de l'efecte hivernacle, pràcticament està present en qualsevol conversació, article o notícia sobre medi ambient. No obstant, el que molta gent desconeix és que l'efectehivernacle és un fenomen natural que permet la vida en la Terra, perquè resulte més clar i impactant es podria dir que de no existir l'efecte hivernacle, la vida en la Terra seria impossible.Este efecte hivernacle anomenat natural és causat per una sèrie de gasos que es troben en l'atmosfera provocant que part de la calor del sol que el nostre planeta reflectix quede atrapat mantenintla temperatura mitjana global en +15 t C en compte de -18 u C. En definitiva es pot dir que l'efecte hivernacle natural manté la temperatura de la Terra en valors que permeten la vida tal coml'entenem.

Entre els gasos responsables d'esta retenció de calor cal destacar: CO2, vapor d'aigua, metà i l'òxid nitrós. El principal dels GEI emesos a l'atmosfera per l'home és el diòxid decarboni (CO2) que resulta com a conseqüència de la crema de combustibles fòssils (carbó, petroli i gas) utilitzats per a la producció d'energia i el transport, principalment. Des de la revolucióindustrial (finals S.XIX) el CO2 present en l'atmosfera s'ha incrementat un 34%. A més s'han introduït en l'atmosfera altres gasos que no existien: CFC i compostos perfluorats. Les concentracions de CO2en l'atmosfera en l'actualitat superen les que hi ha hagut en els últims 20 milions d'anys.
Un canvi climàtic és qualsevol variació global del clima de la Terra ja sigui per causes naturals ohumanes influint sobre tots els paràmetres climàtics, temperatura, precipitacions i nuvolositat. El clima d'un planeta depèn tant de la posició astronòmica com de la composició de l'atmosfera i unpetit canvi en aquestes condicions pot alterar la situació ecològica del planeta. Actualment es parla d'un canvi climàtic produït per l'home i el consum excessiu que fa sobre els recursos naturals.
tracking img