El siglo de las luces - s. xviii-

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5198 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
SEGLE XVIII

[pic]

“EL SIGLO DE LAS LUCES”

INDEX

Contextualització .............................................................................................................................1
Corrents de pensament..................................................................................................................2
Avenços mèdics, científics isanitaris..........................................................................................4
Organització social i política.........................................................................................................6
Formes d'ajuts socials.....................................................................................................................10Conclusió............................................................................................................................................13
Bibliografia i Webgrafia................................................................................................................14

EL SEGLE XVIII

Després d’un segle XVII convuls per les guerres, el S. XVIII (entre els anys 1701-1800) veurà un pròsper desenvolupament deles arts i les ciències gràcies a la Il·lustració ,moviment cultural nascut a mitjans del S. XVII i caracteritzat per la ratificació de la raó humana front les antigues idees basades en la superstició i la fe .

Però el que va catapultar cap a una evolució immediata va ser el canvi d’ actitud davant de la vida , aquest trenca amb els antics estaments eclesiàstics i fa perdre lacredibilitat a tot el sistema de monarquia absolutista. Així doncs la humanitat comença a confiar en si mateixa i a donar més valor en el descobriment de la veritat a través de l’ observació de la naturalesa i deixar despertar la curiositat. Aquest segle XVIII no s’ especialitza toca tots els camps: ciència, filosofia, les arts, política, religió, etc.

La societat estamental del S.XVIII secaracteritza per la seva desigualtat i una política absolutista basades en el feudalisme y el vassallatge. Els ajuts socials eren casi nuls i es limitaven a la caritat i a la mera supervivència dels ciutadans, aquest tipus d’ estructura social - política va ser qüestionada i es va veure col·lapsada, simultàniament varies revolucions acabaran per canviar-la.

1
Els corrents de pensament al S. XVIIIDurant la segona meitat del S. XVIII, es dona una profunda revolució intel·lectual, que va tenir lloc a Europa amb l'empirisme de John Locke, la filosofia deductiva de Descartes i el mètode científic de Newton -considerats mètodes per conèixer la realitat -, es van difondre i en va sorgir una tendència del pensament que intentarà analitzar tota mena de realitats. Aquesta tendència delpensament, pròpia del S. XVIII s'anomenarà Il·lustració.

El moviment de la Il·lustració i els Il·lustrats.
La Il·lustració va estar un moviment cultural europeu que es va desenvolupar -especialment a França i a Anglaterra- des de començament del S. XVIII fins a l 'inici de la Revolució Francesa i, gairebé, de les guerres napoleòniques. Va ser anomenat així per la seva declarada finalitat dedissipar les tenebres a la humanitat mitjançant els llums de la raó. És per això que és conegut com “el siglo de las luces”. Reivindica la moralitat, el plaer i la passió al considerar-ne que l'home és bò per naturalesa. També veuen en l'educació un factor indispensable de progrés social. Aquest moviment veu la raó com a base de tot pensament, i com a forma única de l'home per superar els seusobstacles i problemes. Defensava la tolerància envers la persona, davant la pluralitat de punts de vistes i de cultures del món, i per tant, predicava la llibertat de culte. Els Il·lustrats creien que l'home era al món per ser feliç, i només podia ser-ho si es progressava i es millorava el món.
Els il·lustrats eren, en conjunt, optimistes, eren convençuts de la seva capacitat de canviar el...
tracking img