Energia eolica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1412 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Energia eólica
Introducció:
Avantatges:
Es renovable, instal.lacions al terra o al mar, el vent es inesgotable, genera grans places de treball en poblacions prop de les inst.
Inconvenients: nomes el 10% es trova a prop de terra, en una instal.lació el vent no ha de ser estable, i no es sempre cosntant, produeix contaminació acústica i visual, nesessita manteniment.
El vent: moviment naturalgeneralement horitzontal de massa d’aire les diferencies de temperatura entre llocs i uns altres provoquen canvis de pressio atmosférica i aquests canvis produeixen els vent.
Cal indicar dues magnituts:
Dirección : sexpressa amb el punt cardinal d’on procedeix,
Un vent de nord, va de nord a dus i els vents també reben el nom segonas el punt cardinal d’on procedeixen.
Tramuntanna – nordGregal – nordests
Llevant- est
Xaloc – sudest
Migjorm – Sud
Garbí – sudoest
Ponent – Oest
Mestral- Nord oest
A nivel termic la dirrecció del vent s’indica en graus
0º- es calma
90º . E
360º - N
Veloctat: sexpressa en diferents uñitas m/s , km/h , Milles/hora(mp/h i Nusos
1 milla terrestre – 1,609
1 milla náutica – 1,853
Escala de beaufort – per determinar la força del vent s’utilitza lataula de l’escala de beaufort constituida per nombres que van del 0 al 12.
En una estació metereologica i trobem el: anemometre, penell , termometre, barometre. Les estacions poden ser de gelosia i tubulars.
La dirección del vent es mesura per mitja del penell
Anemometre es l’intrumente que enregistra la velocitat
Barometre: es lintrument que mostra la pressio atmosférica.
Tipusd’anemometres:
Roda de paletes: gira impulsat pel corrent d’aire que el travessa, la roda queda mecanicament acoplada a un contador de voltes per dona els metres equivalents a l’espai recorregut d’urant l’interval de temps que dura la mesura. Les velocitats sobtenen dividin els metres pel nombre de segons del interval.
De cassoletes: son impulsades pel corrent d’aire i transmetel moviment mitjançant un eixvertical el seu moviment a un generador electric. La força eletromotiu, la frequencia o el parell generat son proporcions a la velocitat del vent que despres es calibra en m/s.
D’helix: aquest s’acopla a un generador electric, funcinant similar al de cassoletes, l’eix i el generador s’orienten de cara al vent per l’acció d’una aleta de dirreció.
Aplicacionsdel vent: bombeig d’aigua, per extraureaigua de les salines “molins aiguaders”, eneregia eléctrica, navegació d’empabarcions de vela,
Arrosegament i sustentació: La superficie de la cara al vent es molt gran. EX les branques dels arbres . Ex de sustentació ocell o avió.
Tipus d’aerogeneradors:
Eix vertical: eix perpendicular a la terra, explemetles casolans trobem les batidores o les exprimidores electriques, aquest molins no calorientarlos de cara al vent, son facils de contruir, poden treballas tant arrosegament com sustentació, nesesiten impuls per engegarse i es poden colocar al terra sense torre, tenen una eficiencia menor.
Panemona: consten d’una seris d’aspes amb veles o cassoletes que son arrosegades pel vent , sutilitzen al bombeig d’aigua.
Sabonius, constitueixen en un silindre dividit en dues meitats en formade S, reben la força del vent per arrosegament, peden treballar amb veloctats molt baixes i son facils de contruir.
D’arrius estan formats per 2 o 3 pales distribuidores en forma de N, nesesiten una arrancada inicial i poden funcionar basanse en la força de sustentació del vent.
Gironill: similar al darrius amb pales de perfil aerodinamic per configuración cilíndrica.
Eixos Horitzontals: eixparal.lel a terra. Ex rentadora, treballen en sustentació , han de treballar de cara al vent , funcionen amb una hélix de cara al vent i un mecanime d’orientació.
Molins a Barlovent: l’aire parra primer per les pales i a la cua es realitza l’orientació, s’eviten les rafages del vent d’arrera la torre, el principal inconvenient es que el rotor nessesita ser rigut i situar-lo a una distancia de la...