Ensayo inútil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1258 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Història i teories de la Publicitat i les Relaciones Públiques. Professor: Horari: Crèdits: Trimestre: Durada: 1. OBJECTIU L’objectiu de l’assignatura és aconseguir que l’alumne adquireixi les competències genèriques, que es divideixen en instrumentals , interpersonals i sistèmiques, i les competències específiques que es detallen a continuació: 1.1. COMPETÈNCIES GENÈRIQUES CompetènciesInstrumentals § Capacitat d’anàlisi i de síntesi § Capacitat d’organització i planificació § Habilitat per a buscar informació procedent de fonts diverses § Capacitat d’investigació § Capacitat per a la comunicació oral i escrita en llengües pròpies de la comunitat Competències interpersonals § Capacitat per a treballar en equip § Capacitat crítica i autocrítica Competències sistèmiques § Capacitatd’aprenentatge autònom. § Capacitat d’adaptació a noves situacions
Guillem Marca Francés
 

Dilluns de 9.00 a 11.00 i dimecres de 11.00 a 13.00 12 crèdits europeus –ECTSSegon 10 setmanes, 20 sessions, 40 hores

1.2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES § § § § Conèixer la història, teories y tendències de la publicitat i les relaciones públiques Conèixer els fonaments teòrics, històrics ypràctics de la comunicació gràfica i del disseny editorial i publicitari Conèixer la evolució històrica dels aspectes estètics que incideixen en les transformacions dels elements, formes y processos de la comunicació publicitària Saber exposar adequadament i conforme els cànons acadèmics els resultats de la investigació de manera oral, escrita, audiovisual o digital

2. CONTINGUTS

L’objectiu del’assignatura és aconseguir que l’alumne adquireixi les competències genèriques, que es divideixen en instrumentals, interpersonals i sistèmiques, i les competències específiques. PART 1 Continguts de publicitat § Orígens de la publicitat. Jules Chéret, Henri Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha § Naixement de la publicitat: els pioners de la persuasió Les primeres agencies. Claude Hopkins, AlbertLasker § De la propaganda al comerç J. Walter Thomson, Raymond Rubicam, James ORR Young § Madison Avenue David Ogilvy, Harrison King McCann, Rosser Reeves § La revolución creativa Bill Benbach, Bert Wells § L’estil de Chicago Leo Burnett § Els britànics Frank Lowe, Charles Saatchi § Els vuitanta Saatchi & Saatchi, 1984 i la Super Bowl, Lee Clow § Paris Marcel Bleustein, Jaques Séguéla; Tragos,Bonnange, Wiesendanger, Ajroldi. § Itàlia Armando Testa, Oliviero Toscani § Japó, Amsterbrand i l’Amèrica Llatina Dentsu Continguts de Relacions Públiques § Antecedents de les relacions Públiques: dels retòrics a l’agent de premsa. P.T Barun § El periodisme i la publicity Els primers consultors de relacions públiques, els primers departaments de comunicació de les empreses, les relacionspúbliques governamentals § La campanya persuasiva de comunicació E. Bernays § La creació de relacions i la comunicació bilateral Arthur Page, la II Guerra Mundial, Harold Burson, Nous grups d’interès § La societat de la informació global § Teories de les relacions: teoria dels sistemes i teoria situacional § Teories de la persuasió i influència social: teoria d’intercanvi social i teoria de ladifusió § Teories de la comunicació de masses: Teoria d’establiment d’agenda, Teoria d’usos i gratificacions. § Models de les relacions públiques PART 2 HistòriES de la Publicitat i de les Relacions Públiques § Historia de la Publicitat i les Relacions Públiques a Espanya

§

Moliné, Montfort, Lorente i Borsten Història de la Publicitat i les Relacions Públiques a Catalunya Prat GaballíPART 3 HistòriES de la Publicitat i de les Relacions Públiques II § Històries específiques de la Publicitat i les Relacions Públiques triades i exposades per l’alumnat.

3. METODOLOGIA Història i teories de la Publicitat i les Relaciones Públiques és una assignatura eminentment teòrica que s’impartirà en modalitat presencial. En les primeres sessions de classe -Part 1- el professor...
tracking img