Entalpia

Páginas: 2 (272 palabras) Publicado: 27 de febrero de 2010
Entalpia d’una reacció de neutralització de HCl amb NaOH

Objectiu: Determinar l’entalpia de la reacció de neutralització per mol de NaOH (o de HCl) que ha reaccionat.Material:

– Calorímetre
– 2 Matrassos aforats de 250ml
– Pipeta graduada i Pi-pump
– Proveta
– 100 cm³ de HCl i NaOH (al laboratori es troba a 2 M)– Aigua destil·lada

Procediments:

1. Preparar 250 cm³ d’una dissolució de HCl a 0,5 MPreparar 250 cm³ d’una dissolució de NaOH a 0,5 M

250 cm³ (1L/1000cm³) X (0,5mols/1L) X (1L/2mols) X (1000ml/1L)= 62,5 ml
Necesitem 62,5 ml deHCl i NaOH

2. Mesurar 62,5 ml HCl i/o NaOH en proveta i adbocar-lo en el matras aforat
3. Reduir la concentració afegint aigua fins l’aforat.
4. mesurar latemperatura de cada dissolució. Tinicial dels dos= 19ºC
5. Incorporar les dues dissolucions al calorímetre i tancar-la.
6. mesurar la temperatura de la neutralitzacio dintreel calorímetre. Tfinal= 22ºC
7. calcular entalpia. Q= 0.2 X 4180 X 3 = 2508 KJ i 100ml HCl i/o NaOH (1L/1000ml) X (0,5/1L)= 0,05 mols HCl i/o NaOHEntalpia= Q/mol= 2508/0,05= 50160 J

Conclusió:
La conclusió és que per tal de calcular el calor etmés perla neutralitzacio, necesitem un sistema aïllat. Aquest sistema seria el calorímetre que no rep calor desde fora.
Per poder trobar l’entalpia de aquestes dissolucions a 0,5 Mhem tingut que diluir la concentració. Per tal de calcular l’entalpia, que normalment es calcula Q+W. Com que l’entalpia s’expresa Q/mol, podem calcular-lo directament.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • entalpia
  • Entalpia
  • entalpia
  • Entalpia
  • Entalpía
  • entalpia
  • Entalpía
  • Entalpia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS