Eolípila de herón

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1122 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1_Què és l’eolípila d’Heron:

L’Eolípila va ser la primera màquina tèrmica que es va inventar, va ser creada al segle I d.C per Heron d’Alexandria, un dels enginyers més influents i importants de la història. El seu nom prové del llatí; “aeoli” i pila, traduit com la bola d’Eolo, en honor al Déu grec del vent.

Aquesta màquina tèrmica no es va inventar amb cap finalitat, sinó que es va ferde forma lúdica i per entreteniment, per això va ser un invent que els científics i els investigadors no van interesar-se; perquè no trobaven la seva utilitat de l’invent.
Figura I: Eolípila d’Heron
Va ser un invent que va atraure a la societat del moment i de molts investigadors, inventors i científics; contemporanis a l’època. Encara que es desconeixia lautilitat de l’Eolípila va causar un gran interés per tota la comunitat científica del moment, al ser un invent diferents i innovador. La població, més atrassada, menyspreciava el poder que podia tenir la màquina tèrmica, potser la seva ignorància va fer que; el poder l’energia tèrmica, no es tornés a descobrir uns segles després, sabent quins usos es podrian aplicar amb aquesta energia.

1.1Mecanisme de l’eolípila d’Heron:

El mecanisme és sencill, està format per una petita caldera de coure i zinc on hi ha insertat alcohol, quan aquest es calenta el líquid es tranforma en vapor; que surt disparada a gran pressió per dos tubs estrets; situats a dos extrems diferents del recipient.

Això és causat per les altes pressions que causa l’estat líquid al passa a gassos, les altes temperaturesprovoquen una alteració de les molècules de l’alcohol. Sutilitzava l’alcohol perquè s’evaporava més ràpidament a causa de la seva composició química.

Aquesta pressió que hi ha al recipient, format per les molècules en moviment, només podrà sortir pels dos conductes que hi han situats als extrems de l’esfera de coure i zinc, i causarà un moviment de la caldera.

1.2 Influència històrica del’invent:

Com sabem; aquest invent no va tenir cap importància pel moment, va ser una màquina d’interés lúdic i despreciada per fins energètics. Com hem esmentat anteriorment; l’Eolípila de Heron va ser creada per entreteniment i ningú va poder arribar a imaginar “el potencial” d’aquest nou invent.

Al llarg dels segles es va descobrir l’aplicació que es podia utilitzar aquest invent; undescobriment que revolucionaria la història de la humanitat. Van ser claus algunes màquines com: la màquina de vapor, el regulador Watt o les centrals tèrmiques.

1.3 Història de l’inventor:

L’inventor de L’eolípila va ser Heron; en sabem molt poc d’ell, fins i tot es posa en dubte el seu naixement (10 a.C – 70 d.C), va ser un important enginyer i matemàtic que va destacar a Alexandria, es posaen dubte on va néixer però sabem que va viure i morir a Egipte.

Aquest enginyer grec és considerat un dels inventors més grans de la història, va insinuar la llei d’acció-reacció de Newton, va generalitzar el principi (que crearia Arquímedes) de la palanca, va intentar calcular l’àrea del triangle pels seus costats (encara que no va aconseguir-ho) i va a començar a parlar de autómates. Endefinitiva, era un home enginyós que va arribar a entendre coneixements inassolibles pel moment i que actualment hauria de tenir un gran reconeixement pels seus descobriments.

Se’l conèix pel seu gran invent: Eolípila, per a ell no va tenir gaire importància, però va ser clau per la història i la humanitat. Segles després es va veure les utilitats i usos d’aquesta màquina.

Va escriurediferents obres de mecànica, per això es conèix de la seva existència, però també ha estat un repte concretar quins dels divuit escriptors grecs de l’època era l’Heron “inventor”. Algunes obres són: Autómatas, neumática i Catóptrico (sobre óptica).

2_Introducció sobre les màquines tèrmiques:

Les màquines tèrmiques són dispositius capaços d’extreure el calor d’un cos fred i cedir-lo a un de...
tracking img