Equip de treball a partir de les “55 regles bàsiques per a l’educació dels joves” de ron clark.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2400 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EQUIP DE TREBALL A PARTIR DE LES “55 REGLES BÀSIQUES PER A L’EDUCACIÓ DELS JOVES” de Ron Clark.
(juny 2010)

Breu descripció del projecte que es vol desenvolupar amb l'activitat
A partir de la detecció que a diari fem de la creixent falta d’educació i respecte dels nois i noies que tenim a classe, així com de la dificultat per dur a terme la nostra tasca de docents en relació a tot unseguit d’actituds negatives i desafiants que interrompen el bon funcionament a l’aula, un grup de docents ens hem reunit per tal de buscar una forma diferent de treballar a classe. Creiem que el canvi és possible i a partir de la proposta educativa que el professor Ron Clark (EUA) proposa al seu llibre "55 Reglas esenciales. Manual para la educación de los más jóvenes" Ed. El Aleph, Barcelona (2004),volem plantejar una nova forma de treballar adaptada al nostre institut.
La proposta és partir d’una sèrie de normes molt bàsiques d’educació i de “saber estar” que creiem tota persona d’una societat com la nostra hauria de tenir. El compliment d’aquestes regles facilitaria el treball i la implicació dels alumnes en la seva educació i formació.
La proposta és començar a treballar aquestes“regles bàsiques” a partir de l’equip docent i de les tutories de 1er d’ESO el curs vinent (2010-21011). Si el projecte dóna els resultats esperats, proposar la continuïtat d’aquest treball per als propers cursos.
El grup ha demanat el reconeixement de l’activitat al Centre de Recursos i aquesta ha estat concedida com a “Equip de Treball” amb un reconeixement de 30 hores de formació. Com a condició, esrealitzarà un seguiment per escrit de les sessions de treball així com el redactat final de les reflexions i conclusions al finalitzar l’experiència. El grup o equip té pensat trobar-se a finals d’aquest curs per tal de preparar l’acció educativa de cares al curs vinent i una vegada començat el curs 2010-2011, fer trobades en les que compartir el funcionament de les tutories i anar adaptant lesnecessitats emergents de cada grup amb aquesta forma de treballar.
Tot el material generat al llarg d’aquestes trobades es recopilarà per tal que pugui ser utilitzat en posteriors experiències. Per altra banda, s’haurà de tenir sempre en compte que cada curs, cada grup i cada docent així com les situacions que es puguin donar, són particulars i seran les que guiaran i decidiran quina mena d’accionsi de materials es poden utilitzar i en cas que fos necessari, quina mena de materials s’hauran de crear de nou per tal de donar resposta a cada situació.

Objectius principals de la proposta
1. Millorar les relacions personals i educatives tant dins com fora de l’aula. Tant a nivell dels nois i noies entre ells, com en relació als docents que els estan educant. Fent que alumnes i docents essentin part d’un grup que s’ajuda i es dóna suport. Un grup que tolera i entén la diferència com una oportunitat i no com una amenaça.
2. Crear un equip de treball docent que es senti implicat en un projecte significatiu i necessari en el nostre dia a dia dins les aules. Un equip de treball de persones implicades amb la seva feina i que saben que formen part de quelcom més gran que les sevesclasses. Un equip que treballa conjuntament per millorar les relacions personals i professionals dels diferents grups protagonistes de l’educació al nostre centre.
3. Començar un projecte que tingui continuïtat i que tingui possibilitats de ser ampliat a tota l’etapa de la ESO.
4. Treballar i millorar els hàbits personals i de treball de cadascun dels membres del grup, així com del grup com aunitat.
5. Millorar el rendiment escolar dels alumnes a nivell de notes i reduir el nombre de repetidors i de fracàs escolar. Fent sentir a cada alumne que és capaç d’aconseguir el que es proposi si treballa i creu en sí mateix. Ajudar als alumnes a acabar l’etapa més forts, més savis i millors persones.
6. Generar un àmbit de treball dins l’aula que parteixi de la motivació de docents i alumnes...
tracking img