Esa pareja feliz

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (662 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 28 de febrero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
“ESA PAREJA FELIZ”
La família és el nucli principal on es forma la societat o el país. Generalment, podem diferenciar entre diversos tipus de família. El més habitual en la nostra societat és lafamília nuclear, composta per pares i fills. Però també es troba la família extensa, que està formada per la família nuclear més els avis, tiets, cosins i altres parentius afins; la família monoparentalen la que un o més fills viuen tan sols amb el pare o només amb la mare i altres tipus de família en la que per exemple viuen dos germans sols, o dos persones un temps determinat, etc.
De formageneral, el matrimoni és l’element base per crear una família. L’edat del matrimoni és una variable dependent de molts factors externs, disponibilitat econòmica, possibilitat d’accés a l’habitatge i laprolongació dels estudis.
Fins al 1960, l’edat mitjana de matrimoni era 26 anys pels homes i 24 per a les dones. A partir d’aquí puja lentament l’edat fins a 29 anys els homes i 26 les dones. Entre 1969i 1975, a causa dels creixements econòmics assolits i de l’augment de nivells de vida, la mitjana d’edats del matrimoni baixà fins a 25 anys els homes i 23 les dones. A partir de 1975 a 1979 laquantitat de matrimonis disminueix, augmentant el nombre de solters i solteres, fenomen que s’accentuaria més durant els vuitanta. Les causes d’aquest fenomen serien la impossibilitat d’emancipació degut aunes expectatives laborals desfavorables, un accés difícil a l’habitatge i una llarga formació acadèmica. Per aquests motius l’edat de matrimoni s’ha anat endarrerint fins als 29-30 en la nostraactualitat.
En la relació conjugal s’espera de la parella més que en qualsevol moment de la història així com també una compenetració sexual.
En el matrimoni, el repartiment de la presa de decisions i delcontrol pressupostari familiar es realitza habitualment en comú, malgrat que depèn moltíssim de la classe social i el nivell de formació.
La dominació masculina, es va iniciar o es va accentuar en...
tracking img