Escultura d'ungles i estetica de mans i peus

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 33 (8210 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
C-5 ESCULTURA D'UNGLES I ESTETICA DE MANS I PEUS


INDEX

* Anatomia de la mà i l’avantbraç.........................................................................1

* Ossos de la mà i l’avantbraç.....................................................................1
* Músculs de la mà i l'avantbraç.................................................................2
* Sistemavascular de la mà.........................................................................2
* Innervació de la mà.....................................................................................2
* Morfologia i estructura de les ungles.....................................................3
* Alteracions de lesungles...........................................................................4

* Estris i cosmètics necessàries per la realització de la manicura.............10

* Equip necessari per la realització de la manicura.............................10
* Desinfecció i esterilització de les eines.............................................11
* Cosmètics que s'utilitzen en fer una manicura..................................12

* Realització pràcticade la manicura..................................................................14

* Condicions prèvies....................................................................................14
* Procés de la manicura...............................................................................15

* Protocol delMassatge.........................................................................................20

* Protocol de la manicura........................................................................................22

* Manicura francesa................................................................................................24

* Manicuramasculina...............................................................................................25

* Manicura de fantasia............................................................................................27

* Bibliografia.............................................................................................................28

1. ANATOMIA DE LA MÁ I L’AVANTBRAÇ.
Per arribar a realitzar un bon treball de manicura és imprescindible conèixer prèviamentl'estructura anatòmica de la mà i de l’avantbraç.
La mà és una de les zones de la nostra anatomia que sempre està a la vista deis altres. Així, de la mateixa manera que es cuida el cabell o la pell del rostre,
Les mans també requereixen unes atencions estètiques especials.
Si observem les nostres mans podem veure que estan formades per:
* Ossos i músculs, que permeten el moviment.
* Venes iartèries, que irriguen la zona, i que en moltes ocasions es transparenten a través de la pell.
* Nervis, que permeten el tacte i el moviment.
* La pell i les ungles, que és el primer que es veu a cop d'ull i que mereixen una especial atenció.

1.1.OSSOS DE LA MÀ:
La mà és l’òrgan del tacte i de la pressió. Està formada per 27 ossos, distribuïts en tres zones diferenciades: el carp, elmetacarp i els dits.
* El carp o canell: (8 ossos distribuïts en dos fileres de 4 ossos cadascú)
* L'escafoide, el semilunar, el piramidal i el pisciforme.
* Trapezi, el trapezoide, Tos gran i el ganxut.
* El metacarp: (5 ossos llargs que connecten el carp amb els dits)
* Els ossos metacarpians 2o, 3o i 5o, tenen una apòfisi especial per la inserció dels músculs anomenadaapòfisi estiloide.

* Les falanges: Son els primers ossos dels dits i continuen amb les falanges i les falangetes (excepte el dit polze).

1. 2.OSSOS DE L’AVANTBRAÇ:

Els ossos de l'avantbraç son llargs i tubulars. Son dos:
* El cúbit: En el seu extrem superior s'articula amb l’húmer i amb l’epífisi superior del radi. L'extrem inferior s'articula amb els ossos de la primera fila del...
tracking img