Estructura de la comunicación

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 41 (10143 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Cap a on anem? El nou model de comunicació sintètica en xarxa
Raquel Herrera Ferrer Mariela Gómez Ponce ("El paper del polítics")
PID_00178522

© FUOC • PID_00178522

Cap a on anem? El nou model de comunicació sintètica en xarxa

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per capmitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright.

© FUOC • PID_00178522

Cap a on anem? El nou model de comunicació sintètica en xarxa

Índex

1.

El paper dels mitjans: dels mitjans de comunicació de massa en la comunicació sintètica enxarxa.............................. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Panorama de la coexistència de mitjans: cap a l'assoliment de la dimensió interactiva .......................................................... Del Web 1.0 al Web infinit? ....................................................... Panorama de models comunicatius en la societat informacional ..............................................................................Ascens de la figura del consumidor proactiu .............................. Cap al model de comunicació sintètica en xarxa ....................... 9 10 12 5 6 5

2.

El paper de les corporacions: convergència no assolida, aventura del contingut, conglomerats multimèdia, matrius i dietes de mitjans............................................................. 2.1. 2.2. Organització en xarxa idietes de mitjans en el model comunicatiu convergent ............................................................. Aspectes clau en el consum contemporani de mitjans ............... 14 16 14

3.

El paper dels polítics: introducció a la política
Mariela Gómez Ponce

informacional i la (ciber) democràcia contínua....................... El paper de la ciutadania: cercar l'autonomia comunicativai sociopolítica........................................................... 4.1. 4.2. La inclusió dels drets culturals com a drets ciutadans ................ L'assoliment de l'autonomia comunicativa i sociopolítica en la societat en xarxa .....................................................................

18

4.

24 24 25 29Bibliografia.................................................................................................

© FUOC • PID_00178522

5

Cap a on anem? El nou model de comunicació sintètica en xarxa

1. El paper dels mitjans: dels mitjans de comunicació de massa en la comunicació sintètica en xarxa

Quin model comunicatiu es deriva dels canvis en l'estructura dels mitjans de comunicació de massa, la globalització econòmica i el desenvolupament dela societat informacional? En aquest mòdul repassem els canvis més recents en els mitjans digitals per a concloure que es tracta d'un model mixt en què les tendències contradictòries en la comunicació i la lògica hipertextual hi tenen molt a dir. 1.1. Panorama de la coexistència de mitjans: cap a l'assoliment de la dimensió interactiva Segons Peppino Ortoleva (2004, citat a Cardoso, 2010, pàg.123), els mitjans de comunicació i la societat mantenen una relació de complementarietat: els mitjans modifiquen i es veuen modificats pel context històric i les innovacions tecnològiques. L'aparició de cada nou mitjà ha comportat una redistribució dels papers que tenien els mitjans preexistents, i també les adaptacions del nou mitjà en el context que li ha tocat viure. En aquest sentit, l'actualcontext de mitjans el presideix un mitjà vell (la televisió), i un de nou (Internet) en articulació amb la resta de mitjans vells (ràdio, premsa) i el conjunt de dispositius nous que sembla que aspiren a esdevenir nous mitjans. Aquesta￿és￿la￿tesi principal￿de￿Gustavo￿Cardoso￿quan￿parla￿de￿metasistema￿d'informació￿i metasistema￿d'entreteniment. La particularitat de l'època present és la combinació...
tracking img