Ewwq

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4872 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
gyulyuValencia 1410-1468). Novel·lista cátala descendent d'una familia noble de gandia (Valencia), ciutat on va nèixer i va morir, la vida de Joanot Martorell es documenta principalmetn a travès dels litigis que va mantenir amb altres cavallers i en ocasions van motivar cartells de desafiament, alguns d'ells a mort, que no va passar de la disputa verbal. Un dels conflictes el porta a Anglaterra(1438) on va conèixer el poema anglonormand del segle XII Guy de Warwick, que desprès traduirà en prosa amb el títol de Guillem de Varoic.

L'esperit dels grans cartells de desafiamnet sintetitza amb aquesta traducció i de manera molt especial, amb el Llibre de l'ordre de caballería de Ramon Llul, a la primera part del Tirant lo Blanc, on el protagonista s'inicia com a valerós cavaller aAnglaterra. L'heroi, valent i tímid a la vegada, proseguirà les seves gestes guerreres a Sicília, Rodes i Túnez.

Finalment salva a l'imperi bizantí dels turcs i es converteix després dels seu casament amb la princesa Carmesina, en César de l'Imperi. Poc després mor de Pulmonía: just final d'una obra que hàbilment combina els ideals cavallerescs amb el més pur i dur realisme.

La primera edició(Valencia, 1490) sembla que va ser preparada per Martí Joan de Galba, que va decidir l'actual divisió en capítols i també reelabora en alguns episodis.

Altre informació de Joanot Martorell

Els Martorell estan documentats a Gandia des de 1373 fins a 1400. L'avi de Joanot, Guillem Martorell, que tingué càrrecs en l'administració ducal la reial, aconsegueix aplegar una considerable fortuna. ElsMartorell s'instal·len a València i viuen una època d'esplendor (1400-1435): el pare de Joanot, Francesc i el seu oncle Guillem (germà del pare) ostenten càrrecs reials i municipals, tenen possessions a Murla, la Vall de Xaló, Faura i Almorig. Després, la família Martorell passa per uns anys de declivi (1435-1483), marcats per la crisi econòmica i social accentuada després de la mort de FrancescMartorell.

Francesc Martorell i Damiata Abelló tingueren vuit fills: Galceran, Guillem, Isabel (casada amb Ausiàs March), Aldonça, Joanot, Jaume, Jofré i Damiata. S'estudien els germans de Joanot i els pleits en què es van veure embolicats.

Joanot Martorell És nomenat hereu universal pel seu pare. Participa en afers cavallerescos, com es demostra amb les lletres de batalla (amb Joan de Monpalau-per defensar l'honor de la seva germana Damiata-, Perot Mercader, Jaume Ripoll, Gonçalbo d'Íxer). Viatja a Anglaterra. Des d'Anglaterra, va a Portugal (finals de febrer-mitjans de setembre 1439). Viatja a Nàpols (octubre 1440-març 1442), a Barcelona (18 de novembre de 1442 i 1 d'abril de 1450) i a Lleida (20 de juny de 1446). Amb aquests viatges (amb què pretenia de vegades salvar les sevespossessions), Martorell va invertir molts diners i acabà d'arruinar-se. Es veu obligat a vendre les seves possessions i embolicat en pleits per motius econòmics. Participa també en una acció violenta: el 1449 assalta, junt amb un grup de moros, uns mercaders castellans a Xiva i és empresonat. A partir de 1450 ja no té casa pròpia a València i s'allotja a la del seu germà Jaume i la seva germana Damiata.Martí Joan de Galba, veí de Martorell, testimonia el 1465 que li deixava diners sovint. I hi ha documentades reclamacions a l'herència de Joanot Martorell. El manuscrit del Tirant anà a parar a mans de Galba com a penyora pels deutes contrets.

De Martí Joan de Galba sabem que va viure a València, que es va casar el 1457 amb Catalina de Celma i que va atorgar testament el 27 de març de 1490 iva morir un mes després, o sigui abans de la finalització de la impressió del Tirant, el 20 de novembre de 1490.

Joanot Martorell va morir és l'únic autor del Tirant. Anàlisi de les postures dels estudiosos de la novel·la respecte al tema de l'autoria.

3. Accions militars de Tirant:

El primer combat per la cortesía d'una dama va passar així: Un dia veié una bella dama al bell mig del...
tracking img