Examen de word

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (259 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXERCICIO de evaluación (Repesca CMXA)

➢ Crea un documento novo de WORD que se chame igual que o teu primeiro apelido.
➢ Debe ter unhos marxes superior e inferior de 2,5 cms. e esquerdoe dereito de 2 cms. O encabezado e pé de páxina 1,25 cms. dende o borde. Reproduce os mesmos deste documento; o pé de páxina é automático.

➢ Reproduce os seguintes datos utilizando ostabuladores segundo o seguinte modelo:

Modelo Color Potencia Precio

Opel Corsa Azul 90,5..................................... 1.500.000
Ford Fiesta Verde100,75................................... 1.700.000
Seat Ibiza Rojo 150,0.................................... .2.000.000

➢ Escribe o seguinte texto sin formato:

Como sinalou o Tribunal Constitucional, o Impuestosobre a Renta das Persoas Físicas[1] constitúe un dos pilares estructurais do noso sistema tributario. Trátase dun tributo no que o principio de capacidade económica e o seu correlativo, o deigualdade e progresividade tributaria, encontran a súa máis adecuada proxección.

➢ Crea un estilo de párrafo que responda ás seguintes especificacións e que se chame Tribunal: Tipo de letra,garamond, 11 puntos. Cursiva. Alineación xustificada. Sangría de 1 cm. á esquerda. Interlineado a 1,5 líneas. Color azul. Aplícao ao párrafo anterior.

A palabra progresividade en negriña.➢ Deseñar a seguinte tabla:

|Casa |Coche |Televisión |
|Unifamiliar |Ford |Sony |

➢ Numeración e viñetas:|Ciencias sociais: |Rias Altas: |
|Dereito|Cedeira |
|Socioloxia |Ortigueira...
tracking img