Factores De Conversión I Dilución

Páginas: 3 (576 palabras) Publicado: 17 de enero de 2013
EXERCICIS DE CÀLCUL DE FACTORS DE CONVERSIÓ I DE DIL·LUCIONS

L’objectiu d’aquests exercicis no és només trobar la solución numérica dels problemas. Sobre tot, es tracta de què practiqueu amb elsfactors de conversió i el càlcul de dil·lucions. Per tant, mireu de no arribar a la solución amb regles de tres, “comptes de la vella” o comptant amb els dits, ja que aleshores perdrien tota la sevagràcia. Feu servir només factors de conversió continus.

Recordeu que un factor de conversió és una operación matemática que permet fer canvis d’unitats de la mateixa magnitut (exemple: 1hora/60minuts)o que introdueix un factor de dil·lució que permet calcular la concentració inicial d’una mostra. Aquí teniu un exemple senzill:

EXERCICIS

1.- En un medicament contra la tos llegim la següentcomposició: Per cada 5 ml de composició, 40 mg de trimetropina, 200 mg de sulfametoxazol. Si el pacient s’ha d’administrar 8 mg de trimetropina en cada presa, tres cops al día, quina quantitat diàriade sulfametoxazol està ingerint?

2.- A un pacient se li ha d’administrar 32.4 g de glucosa per hora per via sanguínia. Per fer-ho, disposem d’un sèrum amb una concentració de glucosa de 0.3 M. Aquina velocitat, en ml/min, se li ha d’administrar?

3.- Tenim un vinagre que conté 30 g d’àcid acètic per cada quart de litre. Per preparar una vinagreta, barregem primer 50 ml amb 50 ml de brou depollastre. D’aquesta barreja, prenem 1 cl i l’afegim a 490 ml de llet de coco, amb la que pensem amanir el rostit. Quina concentració milimolar d’àcid acètic hi haurà a la salsa final?

4.- Es voldeterminar el grau de contaminació por fosfat d’un aqüífer proper a un polígon industrial. Per això, es pren una mostra de 100 ml d’aigua del pou, es segella i es porta al laboratori. Un cop allà,s’extrau 1 ml d’aigua i es barreja amb 9 ml de reactivu de coloració de fosfat i es deixa incubant durant 1 hora. Passat aquest temps, s’extrau una alíquota de 2 ml i se li afegeixen 3 ml de tampó, 1 ml...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • factores de dilucion
  • Factores de conversion
  • Factores de conversión
  • Factores de conversion
  • Factores de conversion
  • Factores de conversion
  • Factores de conversion
  • Factores De Conversion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS