Feixisme i nazisme

Páginas: 6 (1421 palabras) Publicado: 1 de julio de 2010
FEIXISME I NAZISME

- INTRODUCCIÓ

És un període molt inestable.
• Va sorgir a causa dels odis i rencors deguts a la Primera Guerra Mundial.
• La crisi econòmica que hi ha després de la Primera Guerra Mundial i al 1929 (“Crack”) als Estats Units també entren en crisi.
• Durant el període entre guerres de la revolució bolxevic, ha triunfant i s’instal·la a Rússia un sistemacomunista. La resta de països tenen por de que s’implanti la revolució dels obrers.

1. Trets bàsics del feixisme
- El feixisme és un concepte, una reacció violenta i agressiva que nega a qualsevol principi de la democràcia.
- Dictadura, totalitarisme, autoritarisme o feixisme.
- On triomfa el feixisme:
( Zones on el capitalisme no ha controlat les revolucions obreres
( Zones pobres anivell econòmic, cultural... les zones rurals són on més triomfa
- On no triomfa el feixisme:
( Països amb forta tradicció democràtica
- Connectar amb les masses amb un discurs demagògic populista (busquen el recalzament de tothom ja que el discurs demagògic vol dir que diu el que està bé i el que no).
- Importància d’un cap carismàtic (ha d’haver-hi un líder que tothom l’ha de seguir i hade ser el salvador de la patria i inestabilitat). Hi hauria molta autopropaganda.
- Política internacional agressiva:
( Països socialistes
( Imperialisme (“espai vital”, ocupar totes les zones possibles per no dependre de ningú)
- Estat organitzat militarment (governa l’exèrcit).
- Política econòmica intervencionista (l’estat intervé en l’economia, fixant els preus) i “autarquia”(potència el producte nacional, trencar-se dins d’un mercat propi).
- A nivell cultural:
( Domini cultural d’unes races, unes naciones i uns pobles per damunt d’uns altres. Els mitjant de comunicació estan manipulats
( “Antisemitisme”, és una doctrina nazi en contra dels jueus
- La oposició és eliminada d’una forma violenta.
- Esperit bel·licista: l’únic que garantitza el progrés ésla guerra.
- Estat jerarquitzat amb un líder autoritari.
Els sobrenoms dels líders més importants són:
- Mussolini ( Duce
- Franco ( el Caudillo
- Hitler ( Führer
- Exalta elements irracionals de la conducta: “fanatisme” i “obediència cega”.

- FEIXISME ITALIÀ

Després de la Primera Guerra Mundial va haber-hi una crisi (inestabilitat). Les consequències afecten a lapoblació sobre tot en el treball (augmenta l’atur), això fa crèixer també la pobresa.
Per tot això, van haber-hi moltes vagues, amb el motiu de queixar-se.
A nivell polític, desde 1918 fins a 1921 van passar a tenir 5 governs diferents, és a dir, molta inestabilitat política. Apareixen nous partits: partits socialistes i partits comunistes (obrers), però també apareix el partit nacional feixista(el fundador és Benito Mussolini), i a partir d’aquest es produeix el moviment “Fasci de combatimiento” (que després es va convertir en partit).
El que vol aconseguir el feixisme és un estat fort i totalitari, propietat privada, una política exterior expansionista (ambiciosa) i totalment en contra d’una revolució bolxevic (obrera).
Els que donaran suport seran: la burgesia industrial, la classemitjana i l’exèrcit.
Per tal de que tot això funcioni, van crear les anomenades “esquadres feixistes” (o “camises negres”), uns grups paramilitars amb l’objectiu de destorcionar o coaccionar a la població.
El 27 i 28 d’octubre de 1922 va haver la “Marxa sobre Roma”, que mitjançant les camises negres van ocupar els principals edificis públics i amb això un cop d’estat. Des d’aquest moment el reies veu obligat a pujar al partit feixiste al poder, quitant l’actual.
Des d’aquest moment Mussolini ja es troba al poder.
A nivell polític, deixarà un únic partit, serà un estat antidemocràtic i dictatorial, anticomunista, nacionaliste i remilitaritzat.
A nivell econòmic, hi haurà intervencionisme, és a dir, una persona controlarà l’economia, també inversió en obres públiques, autarquia,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Diferencies i semblances del feixisme i el nazisme
  • El Feixisme I El Nazisme
  • Feixisme Nazisme 2GM
  • Feixisme i segona guerra
  • FEIXISMES I SEGONA GUERRA MUNDIAL
  • Fexisme i Nazisme
  • Feixisme
  • Nazisme I La Ii Guerra Mundial. (Nota 9.30)

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS