Diferencies i semblances del feixisme i el nazisme

Páginas: 3 (733 palabras) Publicado: 6 de marzo de 2012
COMPARACIÓ : NAZISME I FEIXISME

El feixisme va sorgir en el periode d’entreguerres d’Europa(1918-1939) acoratjat per Benito Mussolini( El Duce),el dirigent totalitari Italià.
El feixisme escaracteritzava per l’exaltament de la idea de nació per davant de les idees de clase o d’individu;suprimeix altres partits,declarant el seu com a únic,i presenta la seva societat com a , és a dir com unasocietat utópica.
La obediència de masses era inculcada per facilitzar la formació d’un orgàn social indivisible i fort.
La demagòdia era utilitzada de manera exagerada mitjançant actes violents ila repressió del contraris(grups revolucionàris comunistes).
La manipulació del sistema educatiu per incentivar la ideologia del règim era esencial,ja que donava un modèl de referència als infantsestudiants.Aquest sistema es va tornar obligatòrio i gratuït a partir dels sis anys donant oportunitat a l’educació a molts infants.
El feixisme es declara coma a expansionista i militarista, el qualidentifica la terra, el poble i l’Estat amb el partit mateix i el propi lider del partit (Benito Mussolini a Itàlia o Francisco Franco a Espanya).
Aquest règim incluiex la mà d’obra i el capital baixel control d’una estructura corporativista, la qual és recolzada per la burguesia o per famílies riques conservadores a les quals benefícia l’Estat, etc.

El nazisme(nacionalsocialime)va sorgir d’unabranca del feixisme en Alemanya ,contituït al 1920 durant l’època en el qual governava el Partit Nacionalsocialista Alemany dels Traballadors (NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei )El seu màxim apogeu es veu reflectit al autoproclamat Tercer Reich Alemany entre els anys 1933-1945 ,dirigit pel Führer Adolf Hitler( abans anomenat canceller d’Alemanya al 1933 juntament ambaltres dos ).Es va donar a causa de l’influència de la crisi econòmica per la qual pasava Alemnya des de la caiguda de la borsa al 1929 ( Dijous negre) i per la gran pressió a la qual estava sotmes pel...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Feixisme i nazisme
  • El Feixisme I El Nazisme
  • Feixisme i segona guerra
  • Diferencies Entre Discapacitat I Minusvalia
  • Exemples de societat en transició i informacional. elements que defineixen cada model. semblances i diferències.
  • FEIXISMES I SEGONA GUERRA MUNDIAL
  • Fexisme i Nazisme
  • diferencies entre el llibre de la celestina i la pelicula

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS