Fitxa técnica recesión

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (903 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
IES M. ÀNGELS CARDONA

Història del món contemporani

ANÀLISI DE LA NOVEL·LA "LA REBEL·LIÓ DELS ANIMALS" DE GEORGE ORWELL Descripció El treball té dues parts: a) Primer es farà una recensió de lanovel·la seguint les pautes explicades a la metodologia. b) Posteriorment, es participarà en un fòrum de debat amb la resta de companys. Metodologia per fer la recensió Portada. (1 full) Had'incloure: nom del treball, nom de l'assignatura, nom i llinatges de l'alumne, nom i llinatges del professor Santiago Cardona Pons, i data d'entrega. Índex. (1 full) S'ha de fer un índex automàtic. Si no essap fer el pot mirar un tutorial d'interent. 1. Referència bibliogràfica.(1 full) Títol: Autor: Editorial: Col·leccció: Traducció: Nombre de pàgines: Any d'edició (entre parèntesi l'any d'edicióoriginal): 2. L'autor. (1 full) País d'origen, publicacions, especialitat... 3. Resum. (1 full) Resum ampli i objectiu de la novel·la 4. Anàlisi formal. (1 full) Quina és l'actitud de l'autor davant elsfets : objectiva o subjectiva?. Quina tècnica adopta l'autor per presentar-nos els fets: primera persona, distanciament...?. 5. Anàlisi del contingut. 5.1. Anàlisi dels personatges. (2 fulls) S'hand'identificar els personatges individuals i col·lectius de la novel·la amb els personatges individuals i col·lectius de la revolució soviètica. Argumenta amb unes poques línies com has deduït laidentificació de dcada personatge. 5.2. Anàlisi dels fets i llocs històrics. (2 fulls)Relaciona els fets i llocs de la novel·la amb els fets i llocs de la revolució soviètica. Argumenta amb unes poques líniescom has deduït cada fet i lloc. 5.3. Anàlisi de la problemàtica política, econòmica i social. (1 full) Relaciona els problemes polítics, socials i econòmics que apareixen a la novel·la amb la RevolucióSoviètica. 6. Conclusions. (1 full). S'ha de fer una valoració argumentada de la novel·la (rigor històric, mancances...) amb una opinió personal raonada. 7. Webgrafia i biliografia. (1 full) Has de...
tracking img