Formas jurídicas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (587 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
FORMAS

XURÍDIC AS

MEMOFichas

A.07. CADRO COMPARATIVO DAS DISTINTAS FORMAS XURÍDICAS
No seguinte cadro recollense esquematicamente as características das formas de empresa máis frecuentes,como por exemplo, o número mínimo de socios para a súa constitución, o capital social mínimo a achegar, a responsabilidade que se deriva da actuación dos socios, o réxime fiscal ao que vai estarsometida a empresa, os órganos que forman parte da mesma, os trámites necesarios para a súa posta en funcionamento ou o réxime de Seguridade Social aplicable.

FORMA XURÍDICA

NÚMERO DE SOCIOSCAPITAL SOCIAL MÍNIMO

RESPONSABILIDADE

RÉXIME FISCAL

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FORMALIDADES DE CONSTITUCIÓN

NORMATIVA LEGAL

SEGURIDADE SOCIAL

EMPRESARIO INDIVIDUAL COMUNIDADE DE BENS1

Non existe legalmente Non existe legalmente

Ilimitada

IRPF

O propio empresario Administradores: un, varios ou todos os comuneros

Ningunha formalidade Escritura pública se se acheganbens inmobles ou dereitos reais

Mínimo 2

Ilimitada

IRPF

SOCIEDADE CIVIL

Mínimo 2

Non existe legalmente

Ilimitada

IRPF

Administrador único, varios mancomunados, ou todos ossocios

Escritura pública se se achegan bens inmobles ou dereitos reais

SOCIEDADE COLECTIVA

Mínimo 2

Non existe legalmente

Ilimitada

Imposto sociedades

SOCIEDADE RESPONSABILIDADELIMITADA

Mínimo 1

3,005,06€ 100% desembolsado

Limitada ao capital achegado

Imposto sociedades

Administradores: todos os socios, agás se se nomea un ou varios xestores Xunta Xeral deSocios, administrador/es ou Consello de Administración

Escritura pública

Código de comercio e Código civil Código de comercio en materia mercantil. Código civil en materia de dereitos e obrigasCódigo de comercio en materia mercantil. Código civil en materia de dereitos e obrigas Código de comercio

Autónomos

Autónomos

Autónomos

Autónomos

Escritura pública

Lei 2/ 1995 de 23 de...
tracking img