Formulario ciencias de la tierra

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (521 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ISSS |
ELEMENTS GROSSOS DEP mm | TERRA FINA DEP µm |
BLOCS | PEDRES | GRAVES | ARENA GROSSA | ARENA FINA | LLIM | ARGILA |
>200 | 20-200 | 2-200 | 200-2000 | 20-200 | 2-20 | < 2 |
+USDA|
ELEMENTS GROSSOS DEP mm | TERRA FINA DEP µm |
BLOCS | PEDRES | GRAVES | ARENA MG | ARENA G | ARENA M | ARENA F | ARENA MF | LLIM | ARGILA |
>250 | 75-250 | 2-75 | 1000-2000 | 500-1000 |250-500 | 100-250 | 50-100 | 2-50 | < 2 |

Aigua útil
AU = (CC PMP)
Capacitat d’aigua útil en sòl
CRAD = (CC PMP) * d.a.* h;
Unitats:  Lm2 (= mm) ó  m3ha1
CC i PMP en kg d'aigua/kg de sòlsec; d.a. en kg de sòl sec m3 i h en m
Rang Porositat 30-60 % sòls minerals , > 100 % tuberes
Densitat real – Densitat aparent m3 espai porós
% Porositat del sòl =——————————————— × 100 = ——————
Densitat real m3 sòl
Densitat real = 2,65 g/cm3 = 2,65 Mg/m3 = 2650 Kg/ m3

Capacitat de camp in situ (CC)
 sòls de textura franca i llimosa = - 33 kPa
sòls argilosos = - 100kPa,
arenosos= - 10 kPa, torbes < - 1kPa

Punt de marciment permanent (PMP)
1,5 MPa = - 1500 kPa

Relació d'adsorció de sodi (RAS o SAR)
RAS = (Na+)/[(Ca2++ Mg2+)]1/2 
si els tres valorsestan expressats en mmolc+/ L.
RAS = (Na+)/[(Ca2++ Mg2+)/2]1/2 
si els tres valors estan expressats en meq /L
 SAR≥13 o PSI ≥ 15 Sol salí


Aigua del sòl
Pes (w) =Massa d'aigua / Massade sòl sec =
w= Pes (g/g)= g d'aigua / g de sòl sec sec a 105ºC
Pw = w*100 = g d’aigua/100g de sòl sec a 105ºC

Volum (θ)= Volum d'aigua / Volum aparent del sòl
θ = Volum (m3/ m3)= m3d'aigua/ m3 de sòl
(Pv = θ * 100 = m3 aigua /100 m3 de sòl)

Relacions:
θ =d.a * w /ρw
d.a. = densitat aparent del sòl
ρw = densitat aparent de l'aigua ( norm. 1000 g/L)
h = profunditatpreestablerta
θ = w * d.a.* h
Unitats: L/m2 o bé es pot expressar en :
h = mm de columna d’aigua = L/ m2 de sòl

Reserva fàcilment utilitzable (RFU)
RFU = k * AU,
 k  pot variar...