Fuckertim

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 57 (14247 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció

Dels dinosaures, els grans rèptils que van habitar la Terra durant el Mesozoic, i els seus parents prehistòrics (rèptils marins, pterosaures, etc) no queden més que fòssils. Segons les últimes cronologies postulades, es van extingir fa 65,95 ma (milions d’anys), amb un marge d’error d’uns 40.000 anys (cronologia de Paul Renne, Universitat de Berkeley). Tots ells van desaparèixer ala gran extinció que va succeir al final del Cretaci, i que va acabar amb aproximadament el 50% de gèneres biològics del planeta. Es per tots conegut que les causes d’aquesta extinció sempre han estat en discussió, com també que la teoria més acceptada és la de l’impacte d’un asteroide d’uns 10 km de diàmetre.

Els fòssils de dinosaure es coneixen des de fa milers d’anys, tot i que la sevanaturalesa resultava incomprensible. Per exemple, els antics xinesos pensaven que es tractaven d’ossos de dracs, i els europeus creien que eren restes de gegants i altres éssers mitològics morts al diluvi universal. No va ser fins l’any 1822 que s’identificà el primer dinosaure, amb el nom d’Iguanodon, les restes del qual es van trobar a Anglaterra pel geòleg Gideon Mantell. A partir d’aquí es vacomençar a desenvolupar la paleontologia, i amb el pas del temps s’han anat trobant més i més restes d’aquests animals prehistòrics, fins que hem estat capaços de reconstruir el seu món i la seva vida. Les reconstruccions actuals es consideren enormement fiables i es disposa de nombrosos arguments científics. Podem dir que els dinosaures eren pràcticament iguals a com es mostren avui en dia, sabem mésd’ells que mai, sabem que menjaven, com es desplaçaven, quins hàbitats poblaven…tot i que encara ens són desconegudes moltes de les seves característiques, sobretot el seu comportament.

En els últims anys, els dinosaures s’han convertit en éssers de moda i culte, admirats per grans i joves i amb una forta presència en la nostra cultura. Joguines, revistes, películes, anuncis, apareixen en tots elsmedis. Fins i tot ens podríem fer la pregunta de ¿s’han extingit realment els dinosaures? Literalment la resposta es que sí, però hi han algunes qüestions. Els dinosaures no han desaparegut, almenys totalmen. Ens han deixat els seus descendents, els organismes als quals alguns d’ells van evolucionar, que van sobreviure a la gran extinció com a mostra d’éssers biològicament evolucionats i ambaptituds de supervivència, sobretot considerant que encara es troben entre nosaltres. Aquests organismes són les aus, les arrels de les quals es troben en determinats grups de dinosaures saurisquis, com els dromeosàurids (la família del famós Velociraptor). Un consens científic modern diu que les aus són realment un grup de dinosaures teròpodes que van evolucionar durant el Mesozoic, i recents estudisa nivell molecular corroboren la estreta relació entre les aus i els dinosaures, tot i que també va fer sorgir dubtes respecta a la situació d’aquestes en el grup dels teròpodes, cosa que els científics no esperaven. Per tant, podem dir que els dinosaures encara són aquí.

En aquest treball de recerca s’aprofundirà en la vida i el món dels dinosaures, què eren, d’on van sortir, etc, amb algunesexplicacions sobre la difícil classificació i cladística, amb cladogrames i gràfics taxonòmics i evolutius,així com s’estudiaran les diverses teories de la seva extinció, i també es dedicarà un capítol a la paleontologia i el llegat dels dinosaures, incloent aquí explicacions de processos paleontològics, estudis d’excavacions i exemples de reconstruccions de fòssils de diferents dinosaures, comtambé una visió dels actuals parents dels dinosaures, les aus, com han evolucionat i quina es la seva relació.

Índex
Introducció……………………………………………………..1
1. Els dinosaures……………………………………………..4
1. Què són els dinosaures……………………………………….4
1. Origen dels dinosaures……………………………………..7
2. Paleobiologia……………..………………………………….9
3. Rècords i curiositats………………………………………...17...
tracking img